Talwin NX


Sanofi-Aventis | Talwin NX (Medication)


Desc:

Ang Talwin NX / pentazocine at naloxone ay para sa oral na paggamit lamang. Ang gamot na ito ay ginawa para sa pagpawi ng katamtaman hanggang sa matinding sakit. Ang gamot na ito ay dapat iniinom lamang. Huwag subukan na tunawin at iturok ang mga tableta. Ang pag-iniksyon ng produktong ito at ng iba pang mga sangkap, ay maaaring maging sanhi ng malubhang epektong posibleng nakamamatay. ...

Side Effect:

Ang depresyon ng mga puting selyula ng dugo (lalo na ang mga granulosit), na may mga bihirang kaso ng agranulositosis, katamtaman transient eosinophilia, pagduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, pagtatae, anorexia, pagkatuyo ng bibig, biliary tract spasm, at bihirang pagsakit ng tiyan, pag-iihi, paresthesia, malubhang reaksyon sa balat, kabilang ang erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome na nakakalason na epidermal nekrolysis, at mga pagbabago sa pagbilis o lakas ng paghilab ng matris ay maaaring mangyari. Gayunpaman, maaaring maranasan ang grand mal convulsions, pagtaas ng intracranial pressure, pagkahilo, guni-guni, pagkalma, euphoria, sakit ng ulo, pagkalito, pagkabalisa;madalas na panghihina, masamang panaginip, pagkapuyat, pagkawalang malay at pagkalungkot; at bihirang panginginig, pagkamayamutin, pagkasabik at ingay sa tainga. ...

Precaution:

Mayroong mga ulat ng pagkakaroon ng adiksyon at nangangailangan ng pisikal na paggabay sa mga pasyente na tumatanggap ng parenteral pentazocine. Ang mga taong may kasaysayan ng pag-abuso sa droga o pag-abuso sa alkohol ay maaaring magkaroon ng mas mataas na posibilidad na maging adik sa mga gamot na opioid. Ang partikular na pag-iingat ay dapat na maisagawa sa pagbibigay ng pentazocine sa mga pasyente na may porphyria dahil maaari itong pukawin ang isang matinding atake sa mga madaling kapitan. Masuring pagi-iingat ang kailangan sa pagamit ngTalwin NX kung ito’y ibibigay sa mga pasyente na madaling kapitan ng sakit sa mga paninigas; Bagaman walang sanhi at epekto,ang mga paninigas ay nagaganap sa ilang mga naturang pasyente kaakibat ng paggamit ng pentazocine. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...