Tamiflu


Roche | Tamiflu (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Tamiflu / oseltamivir upang gamutin ang mga sintomas na sanhi ng flu virus (influenza). Nakakatulong itong para maibsan ang mga sintomas (tulad ng pagbabara sa ilong, ubo, sakit sa lalamunan, lagnat / panginginig, pananakit, pagkapagod) at pinapadali ang oras ng paggaling ng isa hanggang dalawang araw. Ginagamit din ang gamot na ito upang maiwasan ang trangkaso kung may nakahalubilo ka ng isang taong mayroong trangkaso (may sakit na kasama sa bahay) o kung mayroong isang klase ng sakit na kumakalat sa paligid. Ang gamot na ito ay nakakapag papawi ng paglala ng sakit. ...

Side Effect:

Maaaring maranasan ang pagduwal at pagsusuka. Ang lagnat o oseltamivir ay maaaring maging sanhi ng mga seryosong pagbabago pag-iisip / pag-uuugali. Kadalasan ito ay nangyayari sa mga bata. Sabihin agad sa iyong doktor ang anumang mga palatandaan ng hindi pangkaraniwang pag-uugali, kabilang ang: pagkalito, pagkabalisa, pinsala sa sarili. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, kumuha kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng alerdyi o iba pang mga problema. Bago uminom ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung may sakit sa bato. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng doktor. ...