Tasmar


Valeant Pharmaceuticals International | Tasmar (Medication)


Desc:

Ang Tasmar / tolcapone ay ipinahiwatig bilang isang pandagdag sa levodopa at carbidopa para sa paggamot ng mga palatandaan at sintomas ng idiopathic Parkinson's acute fulminant liver failure. Karaniwang iniinom ang gamot na ito ng mga pasyente na may karanasan sa pagbagu-bago ng sintomas ng Parkinson -dopa / carbidopaand na hindi gaanong matagumpay ang pagtugon o hindi naaangkop na mga kandidato para sa iba pang mga karagdagang therapeutic. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga hindi magandang epekto ng Tasmar ay: dyskinesia, pagduwal, problema sa pagtulog, dystoria, sobrang pananaginip, anorexia, paninigas ng kalamnan, orthostatic complaints , pagkaantok, pagtatae , pagkalito, pagkahilo, sakit ng ulo, guni-guni, pagsusuka, paninigas ng dumi, matinding pagkapagod , impeksyon sa itaas na respiratory tract, pagbagsak, pagpapawis at iba pa. ...

Precaution:

Ang pagtatae na nauugnay sa paggamit ng tolcapone ay maaaring maiugnay sa anorexia (nabawasan ang gana sa pagkain). Inirerekomenda na ang lahat ng mga kaso ng paulit-ulit na pagtatae ay dapat na masundan ng naaangkop na pag-eehersisyo (kabilang ang mga sample ng dugo ng okulto). Dahil sa panganib ng pinsala sa atay, ang Tasmar therapy ay hindi dapat pasimulan sa sinumang pasyente na may sakit sa atay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...