Tenormin


AstraZeneca | Tenormin (Medication)


Desc:

Ang Tenormin / atenolol ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na beta-blockers. Ang mga beta-blocker ay nakakaapekto sa puso at sirkulasyon (daloy ng dugo sa pamamagitan ng mga arterya at mga ugat). Ginagamit ang Tenormin upang gamutin angina (sakit sa dibdib) at hypertension (mataas na presyon ng dugo). Ginagamit din ito upang gamutin o maiwasan ang atake sa puso. ...

Side Effect:

Ang epekto ng Atenolol ay banayad at pansamantala. Ang mga bihirang epekto ay kinabibilangan ng mga cramp ng tiyan, pagtatae, paninigas ng dumi, pagkapagod, hindi pagkakatulog, pagduwal, depresyon, pangangarap, pagkawala ng memorya, lagnat, kawalan ng lakas, pagkahilo, mabagal na tibok ng puso, mababang presyon ng dugo, pamamanhid, pagkamanhid, pangingimay, panlalamig ng katawan, at pamamaga ng lalamunan. Ang gamot na ito ay maaaring magpalala ng mga paghihirap sa paghinga sa mga pasyente na may hika, acute na brongkitis, o empysema. Sa mga pasyente na may umiiral na mabagal na pagtibok ng puso (bradycardias) at baradong daluyan ng puso (mga depekto sa de-koryenteng pagpapadaloy ng puso), ang atenolol ay maaaring maging sanhi ng mapanganib na pagbagal ng pagtibok ng puso, at kahit pagkabigla. Binabawasan nito ang puwersa ng heart muscle contraction na maaaring magpalala ng mga sintomas ng sakit sa puso. Sa mga pasyente na may coronary artery disease, ang biglang pagtigil sa paggamit ng atenolol ay maaaring biglang magpalala sa angina, na maaring maging sanhi ng atake sa puso. Kung kinakailangan na ihinto ang atenolol, ang dosis nito ay maaaring bawasan nang dahan-dahan sa mga susunod na linggo. ...

Precaution:

Huwag ihinto ang pa-inom ng Tenormin nang hindi nakakausap muna ang iyong doktor. Ang pagtigil bigla ay maaaring magpalala sa iyong kalagayan. Kung kailangan mong magkaroon ng anumang uri ng operasyon, maaaring mong pansamantalang ihinto ang paggamit ng Tenormin. Tiyaking alam ng siruhano na gumagamit ka ng Tenormin. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga epekto na maaaring makapinsala sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung magmamaneho ka o gagawa ng anumang bagay na nangangailangan na ika’y maging gising at alerto. Iwasan ang pag-inom ng alak, na maaaring makadagdag ng antok at pagkahilo habang gumagamit ka ng Tenormin. Ang gamot na ito ay bahagi lamang ng isang kumpletong programa ng paggamot para sa hypertension ,maaaring kasama rin ang diyeta, ehersisyo, at pagkontrol sa timbang. Sundin ang iyong diyeta, gamot, at mga nakagawiang ehersisyo kung ikaw ay ginagamot para sa hypertension. Ang hypertension ay madalas na walang mga sintomas, kaya maaaring hindi mo maramdaman na mayroon kang mataas na presyon ng dugo. Magpatuloy na gamitin ang gamot na ito ayon sa itinuro, kahit na mabuti ang pakiramdam . Maaaring kailanganin mong tuloy tuloy na gumamit ng gamot sa presyon ng dugo habambuhay. ...