Terazol


Janssen Pharmaceutica | Terazol (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Terazol / Terconazole Vaginal upang gamutin ang vaginal yeast infection. Ang gamot na ito ay binabawasan ang pagkahapdi ng ari, pangangati, at pagnana ng ari ng babae na maaaring maranasan sa kondisyong ito. Ang gamot na ito ay isang azole antifungal. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng lebadura (fungus) na sanhi ng impeksyon. ...

Side Effect:

Ang sakit ng ulo, o increased vaginal/urethral burning / pangangati /sakit, o dismenoreya ay maaaring maranasan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Gayunpaman, maaari itong maging sintomas ng iba o mas seryosong kondisyon (bacterial vaginosis o Pelvic Inflam inflammatory Disease-PID) na maaaring mangailangan ng iba't ibang paggamot. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung anuman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: mga sintomas tulad ng trangkaso (kabilang ang lagnat / panginginig), mabahong nana sa ari ng babae, sakit sa tiyan. Ang isang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay maaring bihira, ngunit humingi ng agarang medikal na atensiyon kung nangyayari ito. Ang mga simtomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi na maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o sa ibang mga azole antifungal agents (tulad ng clotrimazole, fluconazole); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: may diabetes, mga problema sa immune system (tulad ng HIV-AIDs), madalas na vaginal yeast infection (higit sa apat na beses bawat taon). Bago magpa-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga produktong herbal). Tanungin ang iyong doktor kung maaari kang magkaroon ng pakikipagtalik habang ginagamit ang produktong ito. Ang supositoryo (ngunit hindi ang anyo ng cream) ay maaaring makapinsala sa mga produktong goma (tulad ng latex condom, diaphragms, cervical cap) at humantong sa pagkasira. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan. ...