Terazosin


Unknown / Multiple | Terazosin (Medication)


Desc:

Ang Terazosin ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na alpha-adrenergic blockers. Ang Terazosin ay nakakatulong na maipahinga at mapalawak ang daloy ng dugo. Ang Terazonin at nakakatulong din na maipahinga ng mga kalamnan sa prosteyt at pantog, na nakakatulong sa pagdali ng pag-ihi. Ginagamit ang Terazosin upang gamutin ang hypertension (mataas na presyon ng dugo) at benign prostatic hyperplasia (pinalaki na prosteyt). ...

Side Effect:

Bukod sa postural hypotension at pagkahilo, kasama sa mga epekto ang panghihina, pagkapagod, pananakit ng ulo, pamamaga ng mga binti (edema), pagbilis ng tibok ng puso, pagbabara ng ilong, pagkaantok, kabawasan ng libido, kawalan ng lakas, at malabo na paningin. Sa pamamagitan ng pagpapahinga ng kalamnan at pagluwang ng mga ugat, ang terazosin ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo ng pasyente lalo na kapag ang pasyente ay tumayo(orthostatic o postural hypotension). Ang postural hypotension at pagkahimatay ay sanhi lalo na sa mga unang araw ng gamutan. Ang hypotension at pagkahimatay din ay maaaring maranasan kapag ang dosis ng gamot ay nadagdagan bigla o idinagdag ang iba panng gamot sa presyon ng dugo. Upang mabawasan ang posibilidad ng labis na hypotension at pagkahimatay, ang terazosin ay pinasisimulan ng mababang dosis. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Maaaring makaapekto ang Terazosin sa balintataw ng iyong mga mata sa panahon ng operasyon sa katarata. Kung mayroon kang operasyon sa katarata sa panahon ng iyong paggamot sa terazosin, sabihin sa siruhano nang maaga na uminom ka ng terazosin. Huwag ihinto ang paggamit ng gamot bago ang operasyon maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong siruhano. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...