Theolair


3M Pharmaceuticals | Theolair (Medication)


Desc:

Ang Theolair/theophylline ay ginagamit upang gamutin ang hika, chronic bronchitis at emphysema. Ang anyo ng dosis ng theophylline ay hindi para sa atake ng hika. Gumamit nag iba pang gamot na mabilis magpawi/ inhalers para sa atake. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko tungkol dito kung hindi ka sigurado. Inumin ang gamot na ito ng isang beses sa umaga araw-araw o batay sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kalagayan at tugon at maaaring baguhin ng iyong doktor para sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang Theolair/theophylline ay ginagamit sa paggamot ng hika, talamak na brongkitis, at empysema. Ang anyo na ito ng dosis ng theophylline ay hindi inilaan para sa pag-atake ng hika. Gumamit ng iba pang mga mabilis na lunas na gamot / inhaler para sa pag-atake. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko tungkol dito kung hindi ka sigurado. Inumin ang gamot na ito isang beses araw-araw sa umaga o batay sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyon at tugon at maaaring baguhin ng iyong doktor para sa iba't ibang mga kadahilanan. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, sakit ng ulo, lightheadedness, heartburn, sakit sa tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, pagkabalisa, nerbiyos, hinndi pagkakatulog o pagdalas ng pag-ihi ay maaaring mangyari. Ipaalam sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng: sakit sa dibdib, mabilis o hindi regular na pagtibok ng puso, pagkalito, matinding sakit sa tiyan, mga paghihirap sa paghinga. Sa hindi malamang kaganapan ay nagkaroon ka ng isang seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensiyon. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasayasayang medikal, lalo na:sakit sa puso/ulser sa sikmura/tiyan, sakit sa atay , kamakailan na lagnat, problema sa teroydeo, pangingisay o alerdyi sa pagkain. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomena na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng doktor. ...