Theophylline


Unknown / Multiple | Theophylline (Medication)


Desc:

Ang Theophylline, na kilala rin bilang dimethylxanthine, ay isang gamot na methylxanthine na ginamit sa therapy para sa mga sakit sa paghinga tulad ng COPD at hika sa ilalim ng iba't ibang mga pangalan. Bilang isang miyembro ng pamilya xanthine, nagdadala ito ng pagkakatulad sa istruktura at parmasyolohikal sa caffeine. Ginagamit ang Theophylline upang maiwasan ang pagsingasing, igsi ng paghinga, at paghihirap na huminga na sanhi ng hika, talamak na brongkitis, empysema, at iba pang mga sakit sa baga. Ito ay nagpapahinga at nagbubukas ng mga daanan ng hangin sa baga, na ginagawang mas madali ang paghinga. ...

Side Effect:

Ang Theophylline ay maaaring maging sanhi ng mga epekto. Ang pinakakaraniwan ay: masakit na tiyan, sakit sa tiyan, pagtatae, sakit ng ulo, hindi mapakali, hindi pagkakatulog, pagkamayamutin. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tumawag kaagad sa iyong doktor: pagsusuka, pagtaas o mabilis na rate ng puso, hindi regular na tibok ng puso, mga pangingisay, pantal sa balat. ...

Precaution:

Bago uminom ng theophylline sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay nakakaransan ng alerdyi sa theophylline o anumang iba pang mga gamot. Mahalaga ring banggitin kung anong mga gamot na hindi inireseta at mga bitamina ang iyong iniinom, kabilang ang ephedrine, epinephrine, phenylephrine, phenylpropanolamine, o pseudoephedrine. Maraming mga produktong hindi inireseta ang naglalaman ng mga gamot na ito (e. G. , Mga tabletas sa diyeta at gamot para sa sipon at hika), kaya't suriing mabuti ang mga label. Huwag uminom ng mga gamot na ito nang hindi nakakausap ang iyong doktor; maaari nitong dagdagan ang mga epekto ng theophylline. Kinakailangan din na sabihin sa doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng mga pangingisay, ulser, sakit sa puso, isang sobrang aktibo o hindi aktibo na thyroid gland, mataas na presyon ng dugo, o sakit sa atay o kung mayroon kang isang kasaysayan ng pag-abuso sa alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...