Thiazide w, spironolactone - oral


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Thiazide w, spironolactone - oral (Medication)


Desc:

Ang Spironolactone ay isang diuretic o water pill na kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinawag na mga antagonist ng receptor ng aldosteron. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang ilang mga pasyente na may hyperaldosteronis; mababang antas ng potasa; at sa mga pasyente na may edema (pagpapanatili ng likido) na sanhi ng iba't ibang mga kondisyon, kabilang ang sakit sa puso, atay, o bato. Ginagamot ng Spironolactone ang mataas na presyon ng dugo at hyperaldosteronism, ngunit hindi ito isang lunas para sa mga kondisyong ito. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay: banayad na pagduwal o pagsusuka; pagkahilo, antok, sakit ng ulo; gas, sakit sa tiyan o cramp; pantal sa balat; tuyong bibig; uhaw; hindi regular na mga panregla; paglalim ng boses; nadagdagan ang pagdami ng buhok sa mga bahagi ng katawan. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang alerdyi- pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pamamanhid o hindi magandang pakiramdam; sakit ng kalamnan o kahinaan; mabagal, mabilis, o hindi pantay na pagtibok ng puso; nakakaramdam ng antok, hindi mapakali, o gaan ng ulo; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o hindi man; mababaw na paghinga; panginginig, pagkalito; o pagduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, paninilaw ng balat (pagkulay ng balat o mga mata). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipaalam sa iyo sa doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: gout, diabetes, mga problema sa atay o sakit sa puso. Dahil ang Spironolactone ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Iwasan din ang mga inuming alkohol. Ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa sikat ng araw, samakatuwid iwasan ang matagal na pagkakababad sa araw, sunlamp at magsuot ng sunscreen at proteksiyon na damit kapag nasa labas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...