Thyme


Alkaloid | Thyme (Medication)


Desc:

Ang Thyme ay isang erba na ginagamit sa gamot sa ibat-ibang kondisyon katulad ng:bronchitis, mahalak na ubo, pamamaga ng lalamunan, colic, arthritis, sakit sa tiyan, sa kit ng sikmura(gastritis), pagtatae, pag-ihi sa kama, ang sakit sa paggalaw sa mga bata na tinatawadg na dyspraxia, intestinal gas(flatulence), impeksyon na dulot ng parasitic worm, o sakit sa balat. Ang Thyme ay maari rin na gamitin upang padamihin ang daloy ng pag-ihi (bilang isang duretic), upang disimepektahin ang ihi, bilang isang pampaggana, para sa pamamaos (laryngitis), namamagang tonsils (tonsillitis ), singaw sa bibig at mabahong hininga. ...

Side Effect:

Ang Thyme kadalasan ay kinakaya at ligtas sa mga tao at hindi nagdudulot ng seryosong masamang epekto. Bihira na, ito ay magdulot ng pagka-irita. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mga uri ng alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng gamot at kung ikaw ay mga kondisyon sa balat o sugat. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...