Thyrolar


Forest Laboratories | Thyrolar (Medication)


Desc:

Ang Thyrolar/liotrix ay gamot na ginagamit para gamutin ang hypothyroidism, ang sakit kung saan ang thyroid gland ay hindi gumagawa ng sapat na hormon ng teroydeo. Ang gamot na ito ay ginagamit din upang gamutin ang uri ng problema sa teroydeo katulad ng tiyak na uri ng goiter (pinalaking thyroid glands) o kanser sa teroydeo. Ang Thyrolar ay de-resetang gamot lamang na iniinom, nang walang laman ang tiyan, 30 minuto hanggang 1 oras bago mag-agahan, kadalasan isang beses sa isang araw, o batay sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa gamutan. Huwag taasan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangan na epekto. Ang Thyrolar ay maaring magdulot ng masamang epekto katulad ng:reaksyong alerdyi-pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsarado ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila , o mukha ,o nangangating pantal; pagtatae, sakit sa buto, sakit sa ulo, pagbabago ng pag-iisip o kalooban katulad ng pagkanerbyos, o pabago-bagong kalooban, panginginig (pangingilig), pagiging sensitibo sa init, pagdalas ng pagpapawis , pagkapagod; sakit sa dibdib, mabilis na pagkabog o hindi regular na pagtibok ng puso, pangingisay, o pamamaga ng bukong-bukong o paa. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay agad na humanap tulong medikal. Ang hindi gaanong seryosong masamang epekto ay pagkalagas ng buhok, ngunit maaring mangyari lamang sa mga unang ilang buwan ng pagsisimula ng gamot na ito. Kung magpapatuloy o lumala ito, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa puso tulad ng coronary artery disease, o hindi regular na pagtibok ng puso, mataas na presyon ng dugo, diyabetis, o iba pang mga karamdaman sa hormon tulad ng pagbawas ng pituitary hormone. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay kumonsulta sa iyong doktor bago uminom ng gamot na ito upang makakuha ka ng tamang dosis. ...