Thyrotropin - injection


Sanofi-Aventis | Thyrotropin - injection (Medication)


Desc:

Ang Thyrotropin ay ginagamit upang tulungan na suriin ang gamot ng thyroid. Ang gamot na ito ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon isang beses sa isang araw para sa 2 dosis, o bawat 3 araw para sa 3 dosis, tulad ng tinukoy ng iyong doktor. Ang isang pagsubok upang suriin ang aktibidad ng thyroid gland ay ibibigay isang araw pagkatapos ng huling dosis. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaring magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, pangangati, pagpapawis, pagkairita o pagkanerbyos. Ang mga epekto ay dapat na mawala sa loob ng ilang araw. Ipaalam sa iyong doktor kung ito ay manatili o lumubha. Ipaalam sa iyong doktor kung nararasan:sakit sa dibdib , bilis ng pagtibok ng puso, at kahirapan sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong ang iyong kasaysayang medikal, lalo na:problema sa puso o artery, mataas na presyon ng dugo, Addison’s disease , alinman sa mga alerdyi. Sa panahon pagbubuntis ay pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang mga gamot na walang payo ng iyong doktor. ...