Avage


Allergan | Avage (Medication)


Desc:

Ang Avage ay isang pandagdag na ahente sa pangkasalukuyang paggagamot ng mga pangungulubot ng mukha, batik-batik na haypo- at hayperpigmentasyon (pag-iiba ng kulay ng balat) ng mukha, at hindi mapanganib na lentigines (patag na mga pitsa ng pag-iiba ng kulay ng balat) ng mukha sa mga pasyenteng mayroong komprehensibong alaga ng balat at pag-iwas sa araw na programa. Ang Avage ay hindi nagbabawas at nagpipigil sa mga pangungulubot, inaayos ang napinsalang balat ng araw, pinahihinto ang pagtanda, at pinababalik ang mas batang balat. Pinatunayan ng mga klinikal na pag-aaral na ang Avage Cream ay nagbibigay ng mga makabuluhang nakikitang resulta kapag ginagamit bilang parte ng pangkabuuang alaga sa balat at pag-iwas sa araw na program. Ang Avage Cream ay may lamang etinoid tazarotene sa pormulasyon ng malambot na krim. Ang mga retinoid ay makapangyarihang tambalang na kaugnay sa kemikal ng bitaminang A. Kahit na hindi alam ng mga siyentipiko kung paano gumagawa ng tazarotene, pinaniniwalaan nilang ito ay gumagawa sa ilalim ng balat upang magbigay ng mga nakikitang resulta. Naipakita ng mga pag-aaral na ang mga retinoid tulad ng tazarotene ay gumagawa sa ilalim ng balat upang bawasan ang mga pangungulubot, pinapapawala ang mga pitsang nakatatanda, at pinapapantay ang kulay ng balat. ...

Side Effect:

Ang Avage ay ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi nagsasanhi ng mga masasamang reaksyong. Ang pinakakaraniwang pwede nitong maidulto: pangangati, pamumula, iritasyon, pagsusunog o pagkirot, pamamalat, tuyong balat, o sakit sa bahaging pinaglagyan. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Hindi mas malamang, ngunit mga seryosong epekto ay may kasamang: matinding pamumula, iritasyon, o pamamantal sa bahaging pinaglagyan. Kung ikaw ay may mapansing kahit ano sa mga ito, humingi ng agarang tulong medikal. Humingi ng tulong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng reaksyong alerdyi: pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsaara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Dahil sa tumaas na posibilidad na magkaroon ng paso, ang pagbababad sa araw (kasama ang mga araw na ilaw) ay dapat na iwasan maliban nalang kung kinakailangang medikal, at sa mga gayong kaso, ang pagkababad ay dapat na iwasan habang gumagamit ng Avage. Dapat kang gumamit ng sunscreen (pinakamababa na ang SPF 15) at protektibong damit kapag gumagamit ng Avage Cream. Ang mga pasyenteng nabababad sa araw dahil sa kanilang trabaho at mga pasyenteng may namanang sensitibidad sa araw ay dapat na mag-ingat habang gumagamit ng Avage. Ang krim ay dapat na iadministera ng may ingat kung ang mga pasyente rin ay gumagami ng mga gamot na kilala bilang photosensitizers (halimbawa , thiazides, tetracyclines, fluoroquinolones, phenothiazines, sulfonamides) dahil sa posibleng maidagdag na potosensitibidad. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring makaranas ng sobrang pruritas, pagsusunog, pamumula ng balat, o pamamalat. Kung ang mga epektong ito ay lumitaw, ang medikasyon ay dapat na ihinto hanggang sa ang integridad ng balat ay bumalik, o ang dosis ay dapat na bawasan ng may agwat, ayon sa kaya ng pasyente. Ngunit, ang bisa ng nabawasang dalas ng aplikasyon ay hindi naitatag. Ang mga malakas ng panahon, tulad ng hangin o lamig, ay maaaring maging mas maging nakakairita sa mga pasyenteng gumagamit ng Avage Cream. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...