Tofranil


Novartis | Tofranil (Medication)


Desc:

Ang Tofranil/imipramine ay ginagamit para gamutin ang depresyon. Ito ay maarin rin na gamitin kasabay ang ilang terapiya para sa paggamot ng pag-iihi sa kama tuwing gabi(enuresis) sa mga bata. Ang paggamit ng gamot na ito para gamutin ang depresyon ay maaring magpabuti ng iyong kalooban, pagtulog, gana, at antas ng enerhiya at maaring tumulong na maibalik ang iyong interes sa pang araw-araw na pamumuhay. Ang gamot ay kabilang sa mga klase ng gamot na tintawag na tricyclic antidepressants. Ito ay nagpapabalik ng balanse ng isang tiyak na naturang sangkap (neurotransmitters katulad ng norepinephrine) sa utak. Para sa pag-iihi tuwing ganit, ang gamot na ito ay humaharang sa epekto ng tiyak na naturang sangkap (acetylcholine) sa pantog. ...

Side Effect:

Ang pinaka karaniwan na epekto ng Tofranil ay pagduwal, pagsusuka, panghihina, pagkalito, pagkabalisa, hindi pagkatulog, mataas na pagtibok ng puso, heart palpitations, malabong paningin, hirap sa pag-ihi, panunuyo ng labi, paninigas ng dumi, pagtaas o pagbaba sa timbang, pantal, makating pantal at kawalan ng lakas. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong bago o lumalalang sintomas katulad ng:pagbabago sa kalooban o pag-uugali, pagkabalisa, panic attacks, hirap sa pagtulog, o mapusok na damdamin, iritable, pagkabalisa, galit, agresibo, hindi mapakali, hyperactive (sa pag-iisip o pisikal), mas balisa o may saloobin tungkol sa pagpapakamatay o pananakit sa sarili. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...