Tolfrinic


Ascher, B.F & Company | Tolfrinic (Medication)


Desc:

Ang Tolfrinic ay kombinasyon ng iron, bitamina C, bitamina b12 at ginagamit bilang dietary supplement upang maiwasan o gamutin ang iron deficiency anemia. Inumin ang gamot kasabay ang pag-inom ng isang basong tubig, kadalasan isang beses o base sa direksyon ng iyong doktor. Ang gamot na ito ay iniinom ng walang pagkain 1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain. Kung ang pagsakit ng tiyan ay mangyari, inumin ang gamot na ito nang may kasamang pagkain. ...

Side Effect:

Kumuha ng agarang medikal na tulong kung ikaw ay nagkaroon ng mga palatandaan ng isang reaksyong alerdyi: makating pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha , labi, dila, o lalamunan. Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay may seryosong masamang epekto katulad ng: matingkad na pulang dugo sa iyong dumi; o sakit sa iyong dibdib o lalamunan kapag nilulunok ang ferrous fumarate tablet. Kung ininom base sa direksyon ,ang multivitamin ay hindi inaasahang magdulot ng sakit sa sikmura, sakit ng tiyan; itim o madilim na kulay ng dumi o ihi; pansamantalang paninilaw ng ngipin; o hindi pangkaraniwan o hindi kaaya-ayang lasa sa iyong bibig. ...

Precaution:

Huwag inumin ang gamot nang hindi kumokonsulta sa doktor kung ikaw ay may:ulser, colitis, sakit sa bituka. Kung ang iyong particular na brand ng supplement ay naglalaman din ng folic acid, siguraduhin na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may bitamina 12 deficiency (pernious anemia) bago uminom nito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...