Topamax


Janssen Pharmaceutica | Topamax (Medication)


Desc:

Ang Topamax/topiramate ay ginagamit ng nag-iisa o kasama ang iba pang gamot upang mapigilan ang pangingisay sa mga matatanda at bata na may edad na 2 taon at mayroong epilepsy. Ang gamot ay maari din na mapigilan ang migraine na sakit ng ulo o mabawasan ang bilang ng atake, ngunit hindi gagana sa sakit ng ulo na nagsimula na. ...

Side Effect:

Kumuha ng agarang tulong medikal kung ikaw ay may alinman sa mga palatandaan ng reaksyong alerdyi:makating pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha, labi, dila o lalamunan. Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon ng bago o lumalala na sintomas katulad ng:pagbabago sa kalooban o pag-uugali, depresyon, pagkabalisa, o ikaw ay nakaramdam ng pagkabalisa, pagkagalit, hindi mapakali, labis na aktibo (sa pag-iisip o pisikal), o kung mayroon na mga pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay o saktan ang sarili...

Precaution:

Bago uminom ng Topamax ay sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito, o kung ikaw ay may iba pang uri ng alerdyi. Ang produko ay maaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaring magsanhi ng reaksyong alerdyi o iba pang problema. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko para sa iba pang detalye. Bago gamitin ang gamot ay sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na:tiyak na problema sa mata (narrow angle glaucoma), problema sa bato (katulad ng bato sa kidney), problema sa atay, problema sa pag-iisip/kalooban (katulad ng depresyon, pag-iisip na magpakamatay), problema sa baga/paghinga, isang tiyak na metabolic imbalance (metabolic acidosis), matagal na pagtatae, ang diyeta na mataas sa taba at mababa sa carbohydrate (ketogenic diet), brittle bones (osteoporosis). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...