Tornalate


Elan Pharmaceuticals | Tornalate (Medication)


Desc:

Ang Tornalate/bitolterol ay isang bronchodilator na ginagamit para gamutin ang hika. Ang paggamit ng bitolterol kasama ang iba pang pamapasigla ay hindi hinihimok dahil sa kombinasyon ng epekto nito sa bilis ng tibok ng puso, presyon sa dugo at potensyal para magsahi ng sakit sa dibdib sa mga pasyente na mayroong coronary heart disease. Ang inirerekomenda ng dosis sa nakatatanda para gamutin ang hika ay 2 inhalations tuwing 8 oras. Ang Bitolterol ay ginagamit para pawiin ang bronchospasm na sanhi ng hika at iba pang sakit sa baga. Ang pinakamataas na dosis ay 2 inhalations tuwing 4 oras o 3 inhalations tuwing 6 na oras. ...

Side Effect:

Ang paglala ng diyabetis at pagbaba ng potasyo ay naiulat. Ang iritasyon sa lalamunan at pagdurugo ng ilong ay maari din na mangyari. Ang mga reaksyong alerdyi ay bihira na mangyari kabilang ang pantal, makating pantal, pamamaga, anaphylaxis, o shock. Ang masamag epekto ng bitolterol ay kinababilangan ng pagkanerbyos, panginginig, sakit ng ulo, pagkabog ng puso, mabilis na pagtibok ng puso, pinataas na presyon ng dugo, pagduwal, pagkahilo at heart burn. Bihira sa mga pasyente, na ang nilalanghap na bitolterol ay maaaring magdulot na nagbabanta sa buhay na bronchospasm. ...

Precaution:

Limitahan ang pag-inom ng alkohol dahil ito ay maaring magpalala ng masamang epekto ng gamot. Pinapayuhan ng pag-iingat kapag gumagawa ng mga bagay na nangangailangan ng pagka-alerto (e. g. , pagmamaneho), kahit na ang pagka-antok ay bihira mangyari. Sabihin sa iyong doktor ang iyong medikal na kasaysayan, katulad ng:alerdyi, sakit sa puso, taas ng presyon sa dugo, problema sa teroydeo (hyperthyroid), diyabetis, sakit na pangingisay. Ang gamot ay hindi dapat na gamitin lamang kapag kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang panganib at benepisyo sa iyong doktor. Hindi malaman kung gamot ay lumalabas sa gatas ng ina. Kumonsulta sa iyong doktor bago magpasuso. ...