Travasol


BCM | Travasol (Medication)


Desc:

Ang Travasol/amino acid ay ginagamit sa mga pasyenteng hindi nakakain ng maayos dahil sa sakit o operasyon. Payagan ang lahat ng mga bag o bote na mapainit ang temperature sa kwarto bago gamitin. Ang suplemento sa nutrisyon na ito ay pinangangasiwaan ng intravenously tulad ng itinuro ng isang sertipikadong propesyonal na tagapangalaga ng kalusugan. Ito ay isinalin sa isang hindi matukoy na tagal ng panahon na nakasaad sa bote. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwan na epekto ng intravenous nutrisyon ay ang impeksyon o iritasyon ng ugat sa lugar ng pinangagasaiwaan (catheter). Ito ay dapat na maiulat sa iyong doktor. Ipaalam agad sa iyong doktor kung ika’y nagkaroon ng:mabilis na paghinga o igsi ng paghinga, biglaang pagtaas ng timbang, lagnat, panginginig, paninilaw ng balat o mga mata, pagdilim ng kulay ng ihi, pagduwal, pamumula ng balat, panghihina. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, kabilang ang: anumang sakit sa bato o atay, mga karamdaman sa pagtunaw, problema sa pagdurugo, anumang mga alerdyi. Ang gamot na ito ay naglalaman ng aluminyo na maaaring makalason sa mga pasyente na may problema sa bato. Kumonsulta sa iyong doktor para sa karagdagang detalye. Ipanapayo ang pg-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata (lalo na ang mga sanggol) dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto ng gamot (e. G. , Hyperammonemia). Iwasan ang matagal na paggamit sa mga sanggol na kulang sa buwan. Ang produktong ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. ...