Tretinoin Topical


Stiefel Laboratories | Tretinoin Topical (Medication)


Desc:

Ang Tretinoin ay isang topical (ipinapahid sa balat) anyo ng bitamina A na tumutulong sa balat na mabago ito. Ang Retin-A at Avita na uri ng tretinoin ay ginagamit upang gamutin ang tagihawat. Ang Renova na brand ng isang tretinoin ay ginagamit upang mabawasan ang hitsura ng pinong kunot at batik-batik na ng kulay sa balat, at upang ang matigas na balat sa mukha ay lumambot.

...

Side Effect:

Kasunod ng pagpapahid ng tretinoin sa balat, kadalasan ay nagkakaroon ng local na pamamaga. Ang reaksyon na ito ay nawawala kapag ang paggamot ay inihinto. Ang banayad na pakiramdam ng pagkatusok o isang sensasyon na mainit ay nangyayari rin kapag ipinapahid ang tretinoin. Ang pagkatuyo, pagbabalat, pangangati at pamumula ay madalas na nangyayari. Kung ang malubhang pamumula, vesicles o pagbabalat ay nabuo, ang mangagamot ay dapat agad na abisuhan at itigil ang tretinoin. Maaring posible na simulan muli ang terapiya na may mababang ko konsentrasyon. Ang ilan sa mga pasyente na nakaranas ng inisyal na paglabas ng mga tagihawat. Ang ilan sa mga pasyente na gumagamit ng tretinoin ay nagkakaroon ng mataas na pagkasensitibo sa araw at mas madaling magkaroon ng sunburn (photosensitivity). Samakatuwid, pinapaalalahanan na umiwas sa paglantad ng mga ginagamot na bahagi ng balat sa labis na sikat ng araw o UV Lamps upang mapababa ang peligro ng malalang sunburn. ...

Precaution:

Iwasan ang pagkababad sa sikat ng araw o artipisyal na UV rays (sunlamps o tanning beds). Ang Tretinoin Topical ay maaring gawing mas sensitibo sa araw ang iyong balat at ang sunburn ay maaring mangyari. Gumamit ng sunscreen (minimum SPF 15) at gumamit ng damit na pamprotekta kung kakailanganin mong magbabad sa araw. Iwasan na mailagay ang gamot na ito sa iyong mata, bibig at ilong o sa iyong labi. Kung ito ay mailagay sa mga bagi na ito, ay hugasan ng tubig. Huwag gamitin ang tretinoin topical sa sunog na balat, pinaso ng hangin, tuyo, nagbibiyak, iritado o sirang balat. Iwasan din ang paggamit sa gamot na ito sa mga sugat o sa mga bahagi ng eksema. Maghintay hanngang ang mga kondisyon ay gumaling na bago gamitin ang tretinoin topical. Ito ay maari na tumagal ng linggo o buwan ang gamutan bago mo mapansin ang pagbuti sa iyong balat. Kung ikaw ay gumagamit ng tretinoin topical upang gamutin ang tagihawat, ang kondisyon ay maari na bahagyang lumala sa maikling panahon nang una mong sinimulan ang paggamit ng gamot. Tawagan ang iyong doktor kung ang iritasyon sa balat ay lumala o kung ang iyong tagihawat ay hindi bumuti sa loob ng 8 hanggang 12 na linggo. ...