Trexall


Barr | Trexall (Medication)


Desc:

Ang Trexall / methotrexate ay ginagamit para magkaroon ng induce miscarriage sa mga pasyente na may ectopic na pagbubuntis. Ginagamit din ito upang gamutin ang aktibong rheumatoid arthritis sa mga nakatatanda at bata at iba pang mga sakit sa rayuma, kabilang ang polymyositis at systemic lupus erythematosus. ...

Side Effect:

Ang Trexall ay maaaring magdulot ng pangangati, pantal sa balat, pagkahilo, at pagkalagas ng buhok. Ang isang tuyo,ubo na walang plema ay maaaring magdulot ng bihira na pagkalason sa baga. Ang Methotrexate ay maaaring magdulot ng malubhang pagkalason sa atay, bato at bone marrow, na nangangailangan ng regular na pagsubaybay sa mga pagsusuri sa dugo. Ito ay maaring magdulot ng sakit ng ulo at pagka-antok na maaaring malutas kung ang dosis ay binabaan. Ang mga pinaka-madalas na reaksyon ay kinabibilangan ng sakit sa bibig, pagsakit ng tiyan, at mababang bilang ng puting dugo. Ang gamot na ito ay maaaring tiisin ,ngunit maaari ring maging sanhi ng malubhang pagkakalason na karaniwang nauugnay sa dosis na iniinom...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ay kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay maayroong: sakit sa atay, matinding sakit sa bato, malubhang sakit sa baga (e. g. , Pulmonary fibrosis), paggamit ng alkohol, mahadlangan ang immune system, mga karamdaman sa selula ng dugo/bone marrow. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pagka-antok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang ikaw ay sigurado na magagampanan ang mga naturang aktibidad ng ligtas. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...