Triacetin - topical tincture


G & W Laboratories | Triacetin - topical tincture (Medication)


Desc:

Ang Triacetin ay isang antifungal na ginagamit sa balat para gamutin ang mga impeksyon sa balat katulad ng fungus sa kuko, alipunga, hadhad, ringworm o impetigo. Ang gamot na ito ay para sa pangkasalukuyan na paggamit lamang. Linisin at tuyuin ang apektadong bahagi pagkatapos ay magpahid tulad ng itinuro. Kung gagamitin ang tincture para sa nail fungus, magpahid ng dalawang beses sa isang araw sa ibabaw ng kuko at sa ilalim ng kuko gamit ang brush na ibinigay. Maaaring kailanganin na ipagpatuloy ang gamutan sa loob ng maraming buwan upang malinis ang impeksyon. Gamitin ang gamot na ito batay sa inireseta para sa buong oras ng gamutan. ...

Side Effect:

Maaaring magdulot ng pagkasunog, pamumula o pangangati sa mga unang araw ang gamot na ito habang nag-aadjust ang iyong katawan sa gamot. Kung ang sintomas na ito ay magpatuloy o kung nararanasan ang pamamaga, pagbuhos o pamamaga, ay ipaalam sa iyong doktor. Kung napansin mo ang ibang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, ay makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ay ipag-bigay alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang mga gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa sikmura. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: dating karamdaman, impeksyon, anumang alerdyi (lalo na sa mga antibiotics). Ang gamot na ito ay dapat na gamitin lamang kung talagang na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...