Triamterene - oral


Bertek Pharmaceutical | Triamterene - oral (Medication)


Desc:

Ang Triamterene ay ginagamit para mabawasan ang labis na likido sa katawan (edema) na dulot ng mga kondisyon tulad ng congestive heart failure, sakit sa atay, at sakit sa bato. Ang Triamterene ay nagpapataas ng mga antas ng potasa sa katawan. Samakatuwid, ang pagsasama ng triamterene/hydrochlorothiazide kasama ang mga ACE inhibitor, angiotensin receptor blockers, aliskiren, eplerenone, potassium supplement o iba pang mga gamot na nagpapataas din ng potasa ay maaari na humantong sa mapeligrong antas ng potasa sa katawan. Ang mga kapalit ng asin ay naglalaman ng potasa at maaaring humantong sa labis na antas ng potasa sa katawan kung isama sa triamterene/hydrochlorothiazide...

Side Effect:

Ang masamang epekto ng triamterene ay kinabibilangan ng sakit sa sikmura, pagduwal, pagsusuka, pantal, sakit ng ulo, pagkahilo, paninigas ng dumi, mababa na presyon ng dugo, electrolyte disturbance (halimbawa, mataas na antas ng potasyo), paninigas ng kalamnan, hypersensitivity, pancreatitis at jaundice. Ang Triamterene ay maaring magpataas ng blood sugar (glucose) antas at bumuo o magpalala ng diyebetis. Ang mga pasyenteng nakakaranas ng alerdyi sa sulfa drugs ay maari rin na magkaroon ng alerdyi sa hydrochlorothiazide dahil sa pareho na kemikal na istruktura ng dalawang gamot. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay mayroong sakit sa bato, mga problema sa pag-ihi, malubhang sakit sa atay, o mataas na antas ng potasa sa iyong dugo. Huwag gumamit ng mga potassium supplement o iba pang diuretics habang gumagamit ng triamterene. Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa puso o atay, diyabetis, gout, o isang kasaysayan ng mga kidney stones. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng isa pang diuretic. Iwasan ang pag-inom ng alak, na maaaring dagdagan ang ilan sa mga epekto ng triamterene. Iwasan ang pagdiyeta na mataas ang asin. Ang sobrang asin ay maaring magdulot ng pagpapanatili ng tubig sa iyong katawan at maaaring gawing mas epektibo ang gamot na ito. Huwag gumamit ng mga kapalit ng asin o mga produktong mababa ang sodium na naglalaman ng potasa. Ang mga produktong ito ay maaaring magdulot ng labis nakakapagtaas ng antas ng potasa habang ginagamit ang triamterene. Iwasan ang sobrang pag-init o pagkatuyot habang nag-eehersisyo at sa mainit na panahon. Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor tungkol sa uri at bilang ng likido na dapat mong inumin. Sa ilang mga kaso, ang pag-inom ng labis na likido ay maaaring maging hindi ligtas tulad ng hindi sapat na pag-inom. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga epekto na maaaring makapinsala sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung magmaneho o gagawa ng anumang bagay na nangangailangan na maging gising at alerto. ...