Triazolam


Pharmacia & Upjohn Company | Triazolam (Medication)


Desc:

Ang Triazolam ay kabilang sa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines. Ang Triazolam ay nakakaapekto sa mga kemikal sa utak na maaaring gawin na hindi balanse at magdulot ng mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). Ang Triazolam ay ginagamit upang gamutin ang sintomas ng insomnia, katulad ng kahirapan sa pagtulog o panatilihin ang pagtulog (insomnia). Ito ay pangkalahatan na ginagamit sa loob ng 7-10 araw. Ito ay maaring makatulong na ikaw ay makatulog nang mas mabilis at mabawasan ang bilang ng beses na magising sa gabi. Ito ay maari na tumulong para makatulog ng mas mahabang panahon. Ang Triazolam ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na sedative/hypnotics. Ito ay kumikilos sa iyong utak upang gumawa ng epekto na nagpapakalma. ...

Side Effect:

Ang mga sumusunod na pangyayari ay naiulat: sakit sa dibdib, nasusunog na dila/glossitis/stomatitis. Ang iba pang mga pangyayari na iniulat ay kinabibilangan ng: paradoxical na reaksyon tulad ng pagpapasigla, kahibangan, estado ng kaguluhan (hindi mapakali, pagka-iritable, at pagkasabik), nadagdagan ang paninigas ng kalamnan, pagka-abala sa pagtulog, guni-guni, mga maling akala, pagiging agresibo, pagkabagsak, somnambulism, syncope, hindi naaangkop na pag-uugali at iba pang masamang epekto ng pag-uugali. Ang bihirang masamang reaksyong ay kinabibilangan ng paninigas ng dumi, pagbabago sa panlasa, pagtatae, panunuyo ng bibig, dermatitis/alerdyi, pangangarap/ bangungot, hindi pagkakatulog, paresthesia, tinnitus, dysesthesia, panghihina, pagbabara, pagkamatay mula sa hepatic na pagkabigo sa isang pasyente na tumatanggap din ng mga diuretiko na gamot. ...

Precaution:

Ang karaniwan na pag-iingat ay dapat na subaybayan sa mga pasyente na may kapansanan sa pag-andar sa bato o hepatic, chronic pulmonary insufficiency, at sleep apnea. Ang pag-iingat ay dapat na sanayin kung ang triazolam ay inireseta sa mga pasyente na may mga senyales o sintomas ng depresyon na maaaring paigtingin ng mga hypnotic na gamot. Ang mga kaugalian sa pagpapakamatay ay maaaring naroroon sa mga naturang pasyente at ang mga panukalang proteksiyon ay maaring kailanganin. Sa mga matatanda at/o mahihina na pasyente ay inirerekomenda na ang paggamot ng tableta ng triazolam ay masimulan sa 0. 125 mg upang mabawasan ang posibilidad na pagkabuo ng labis na labis na sedation, pagkahilo, o kapansanan sa koordinasyon. ...