Triban


Otsuka Pharmaceutical Co. | Triban (Medication)


Desc:

Ang Triban / trimethobenzamide ay ginagamit upang makontrol ang pagduduwal at pagsusuka. Tanggalin sa balata ng supositoryo at ipasok ng dahan dahan sa butas ng puwit, unahin ang matulis na dulo. Iwasan ang lubos na paghawak sa supositoryo sa gayon ay hindi ito matunaw bago gamitin. Ang gamot na ito ay kadalan na ginagamit ng tatlo hanggang apat na beses sa isang araw. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pagka-antok o sakit ng ulo ay maaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang magpatuloy o maging nakakabahala, ay ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nagkagroon:jaundice (e. g. , paninilaw ng mata o balat, madilim na kulay ng ihi, malabong paningin, pagkalito sa pag-iisip, paninigas ng kalamnan. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: mataas na lagnat, problema sa sikmura (gastroenteritis), pamamaga/sakit sa utak (encephalitis/ encephalopathy), kakulangan sa timbang ng mineral (electrolyte), anumang mga alerdyi. Huwag bigyan ang mga bata ng trimethobenzamide para gamutin ang pagsusuka kung ang sanhi ng pagsusuka ay hindi malaman. Ang Triban ay maaring palalain ang Reye's Syndrome, isang bihira ngunit seryosong karamdaman. Ang mga bata at kabataan ay hindi dapat gumamit ng gamot na ito kung sila ay mayroong bulutong-tubig, influenza, o anumang hindi nasuring karamdaman nang hindi muna kumonsulta sa doktor tungkol sa Reye's syndrome. Gumamit ng pag-iingat sa paggawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto kung ang gamot na ito ay nagpaanotk-nagpapahilo sayo. Limitahan ang pag-inom ng alak dahil ito ay makakadagdag sa pagkahilo o pagkaantok na epekto ng medisina na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...