Tricor


Sanofi-Aventis | Tricor (Medication)


Desc:

Ang Tricor/fenofibrate ay ginagamit kasabay ang tamang pagdidiyeta upang matulungan na mapababa ang masamang kolesterol at taba (katulad ng LDL, triglycerides) at magpataas ng mabuting kolesterol (HDL) sa dugo. Ito ay kabilang a grupo ng mga gaot na kilala bilang fibrates. Ito ay nagpapataas ng naturang substance (enzyme) na sumisira ng taba sa dugo. Ang pagpapababa ng triglycerides sa mga tao na may mataas na antas ng triglyceride sa dugo ay maari rin na pababain ang peligro ng sakit sa pancreas (pancreatitis). Gayunpaman, ang fenofibrate ay maaring hindi pababan ang peligro ng atake sa puso o stroke. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa panganib at benepisyo ng fenofibrate. Sa karagdagan sa tamang diyeta sa pagkain (katulad ng low-cholesterol/low-fat diet), ang iba pang pagbabago sa lifestyle na makakatulong sa gamot na gumana ng mabuti ay kinabibilangan ng pag-eehersisyo, pag-inom ng kaunting alkohol, pagbabawas ng timbang kung labis ang katabaan, at pagtigil sa paninigarilyo. ...

Side Effect:

Ang gamot na ay maari na hindi magpadas sa pagdulot ng gallstones at problema sa atay. Kung napansin moa ng alinman sa mga bihira ngunit seryoso na masamang epekto, sabihin agad sa iyong doktor:malubhang sakit ng tiyan/sikmura, patuloy na pagduwal/pagsusuka, paninilaw ng mata/balat, madilim na kulay ng ihi. Ang gamot na ito ay maaring hindi gaano magdulot ng problema sa kalamnan (na maaring bihira na humantong sa isang labis na seryosong kondisyo na tinatawag rhabdomyolysis). Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng alinman sa mga sintomas: masakit na kalamnan/pagkalambot/panghihina (lalo na sa lagnat o hindi karaniwan na pagkapagod), pagbabago sa dami ng ihi. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga bihira ngunit seryosong masamang epekto ay nangyayari:madaling pagdurugo/pagkapasa, palatandaan ng impeksyon(katulad ng lagnat , nananatili na pamamaga ng lalamunan), hindi karaniwan na pagkapagod, sakit sa dibdib, sakit/pamumula/pamamaga ng braso at binti. Ang isang seryoso isang reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Subalit, humano ng agarang atensyong medikal kung napansing ma ang alinman sa mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdy, katulad ng:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na samukha,dila, lalamunan), labis na pagkahilo, hirap sa pahinga. ...

Precaution:

Bago uminom ng Tricor sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito: o sa iba pang fibrates (katulad ng fenofibric acid); o kung ikaw ay may alinman sa mga iba pang alerdyi. Ang produkto na ito ay maari na maglaman ng hindi aktibong sangkap (katulad ng soy, na makikita sa ilang mga Canadian brands), na maari na magdulot ng isang reaksyong alerdyi o iba pang problema. Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo: sakit sa bato, sakit sa pantog, sakit sa atay (katulad ng biliary cirrhosis, hepatitis), paggamit ng alkohol. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng produktong iyong ginagamit (kasama ang mga de-resetang gamot, hindi niresetang gamot, at produktong herbal). ...