Trilisate


Purdue Pharma | Trilisate (Medication)


Desc:

Ang Trilisate / choline magnesium trisalicylate ay nakasaad na nagbibigay ginhawa sa banayad hanggang katamtamang sakit at para kontrapyresis. Ang mga paghahanda ng trilisate ay epektibo at sa pangkalahatan ay mahusay ang tolerasyon, at lohikal na pagpipilian tuwing ipinahiwatig ang paggamot ng salicylate.

...

Side Effect:

Ang mga ibang pag-uulat ay nagbigay ng nagdulot ng nakahiwalay o bihirang mga ulat ng mga sumusunod na masamang karanasan: ulserasyong duodenal, mataas na hepatik transaminases, hepatitis, pamamaga ng esopago, hika, erythema multiforme, tagulabay, pagpapasa, hindi maibabalik na pagkawala ng pandinig at / o ingay sa tainga, pagkalito ng kaisipan, guni-guni. Mga hindi gaanong madalas na mga salungat na reaksyon, na nangyayari sa mas mababa sa dalawang porsyento (2%) ng mga pasyente, ay: pagkasira ng pandinig, pagsakit ng ulo, pagkalula, pagkahilo, pagkaantok, at pagkatamlay. Ang pinaka-madalas na mga salungat na reaksyon na naobserbahan sa paggamit ng Trilisate ay ingay sa tainga at reklamo sa sikmura (kabilang ang pagduwal, pagsusuka, pagkasira ng tiyan, hindi pagkatunaw ng pagkain, pangangasim ng sikmura, pagtatae, paninigas ng dumi at pagsakit ng sikmura). ...

Precaution:

Ang sabay-sabay na paggamit ng mga preparasyon ng gamot na ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng konsentrasyon ng plasma salicylate at maaaring magresulta sa posibleng na nakakalason na antas ng salicylate. Tulad ng iba pang mga salicylate at di-steroidal na kontra-pamamaga na gamot, ang Trilisate ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may malubha o talamak na diperensya sa bato, may malubha o talamak na pagkabigo ng atay, o may kabag o sakit na peptic ulser. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...