Trisoralen


Valeant Pharmaceuticals International | Trisoralen (Medication)


Desc:

Ang Trisoralen/trioxsalen ay isang photosensitizer na ginagamit upang mas ma-tolerate ng balat ang sikat ng araw at mapahusay ang pigmentation nito. Pinapa-itim nito ang balat at kinakapalan ang layer ng balat. Ginagamit ito sa UV light therapy. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagkabalisa sa tiyan, sakit ng ulo, lambot ng balat, nerbiyos, pamamaga ng mga kamay o paa, pag-cramp ng paa, pantal sa balat, pagkasunog ng balat o pangangati ay maaari mong maranasan. Ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga side-effect na ito ay lumubha o patuloy na nararanasan. Ang paggamit ng gamot na ito ay nai-uugnay sa mas mataas na peligro ng pinsala sa mata, pagtanda ng balat at cancer sa balat. Talakayin ang mga panganib at benepisyo ng therapy na ito sa iyong doktor. Kung makakaranas ka ng iba pang mga side-effect na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay, problema sa mata, sakit sa puso, kasaysayan ng kanser, porphyria, allergy (lalo na ang allergy sa gamot). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...