Trizivir


GlaxoSmithKline | Trizivir (Medication)


Desc:

Ang Trizivir ay fixed-dose na kombinasyon ng 3 nucleoside analogue: abacavir, lamivudine, at zidovudine at inilalaan lamang ito para sa mga pasyente na nangangailangan ng 3 sangkap na ito sa kanilang paggamot. Ang Trizivir ay ginagamit kasama ng iba pang mga antiretrovirals o ng mag-isa para sa paggamot sa impeksyon na dulot ng HIV-1. ...

Side Effect:

Ang mga sumusunod ay maaari mong maranasan: aplastic anemia, anemia (kabilang ang pure red cell aplasia at matinding anemia na lumalala habang nasa therapy), lymphadenopathy, splenomegaly, thrombocytopenia. Pinaghihinalaang mga kaso ng Stevens-Johnson syndrome (SJS) at toxic epidermal nekrolysis (TEN) ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng abacavir, lalo na kung kasabay ng mga gamot na nauugnay sa SJS at TEN. ...

Precaution:

Ang pagiging hypersensitive sa gamot na ito ay madalas na naiuulat. Ang anaphylaxis, liver failure, kidney failure, hypotension, adult respiratory depression syndrome, respiratory failure, at kamatayan ay naiulat na nangyari o naranasan ng dahil sa hypersensitivity reactions. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan. Gayunpaman, ang mga gamot sa HIV ngayon ay karaniwang ibinibigay sa mga buntis na may HIV. Naipakita na nakakatulong ang gamot na ito upang mabawasan ang panganib na maipasa ang HIV sa sanggol. ...