Trolamine polypeptide oleate - ear drops


Unknown / Multiple | Trolamine polypeptide oleate - ear drops (Medication)


Desc:

Ginagamit ang trolamine polypeptide oleate upang alisin ang naipong tutuli bago ang pagsusuri sa tenga, paggamot, o pagsubok sa pandinig. Ang produktong ito ay tumutulong upang mapalambot at mabuhaghag ang tutuli, na nagpapabilis na maalis ito. Maaaring harangan ng sobrang daming tutuli ang kanal ng tainga at humina ang pandinig. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin nang regular upang alisin ang tutuli o linisin ang tainga. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang nasusunog na pakiramdam sa iyong tainga ng 1 hanggang 2 minuto kapag ito ay unang inilapat. Kung magpapatuloy o lumala ang epektong ito, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang isang napaka-seryosong reaksyon sa alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, itigil ang paggamit ng gamot na ito at humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), sakit sa tainga, matinding pagkahilo, paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa natural na goma / latex (matatagpuan sa pakete ng ilang mga produkto); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang produktong ito: iba pang mga problema sa tainga (hal. , pagagos sa tainga, impeksyon, sakit, pantal, pamamaga, pinsala, butas / butas sa bamban ng tainga), pagkahilo, kasaysayan ng mga reaksyon sa balat o mga alerdyi. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...