Trusopt


Merck & Co. | Trusopt (Medication)


Desc:

Ang Trusopt / dorzolamide ay binabawasan ang dami ng likido sa mata, na bumabawas sa presyon sa loob ng mata. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang glawkomang open-angle at iba pang mga sanhi ng mataas na presyon sa loob ng mata. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto ng Trusopt ay kasama ang pangangati, pagkasunog, paghapdi o kakulangan sa ginhawa ng mata. Ang mga epektong ito sa pangkalahatan ay pansamantala at agad na nagaganap pagkatapos ng pangangasiwa. Ang iba pang hindi gaanong pangkaraniwang mga epekto ay kasama ang malabong paningin, labis na pagluha, tuyong mata, at pagtaas ng pagiging sensitibo sa ilaw. Ang mga impeksyon sa bakterya ng mata ay naiulat at maaaring sanhi ng hindi sinasadyang kontaminasyon ng mga lalagyan na may bakterya habang hinahawakan. ...

Precaution:

Huwag hayaang madikit ang pampatak kahit saan, kasama ang mga mata o kamay. Kung ang pampatak ay nakontamina maaari itong maging sanhi ng impeksyon sa iyong mata, na maaaring humantong sa pagkawala ng paningin o malubhang pinsala sa mata. Huwag gumamit ng anumang iba pang gamot sa mata maliban kung inireseta ito ng iyong doktor para sa iyo. Kung gumagamit ka ng ibang gamot sa mata, gamitin ito kahit 10 minuto bago o pagkatapos gumamit ng dorzolamide ophthalmic. Huwag gumamit ng mga gamot nang sabay. Ang Trusopt ay maaaring maging sanhi ng malabong paningin. Mag-ingat kung magmamaneho ka o gagawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo na makakita ng malinaw. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...