Tuss Vernade


Sanofi-Aventis | Tuss Vernade (Medication)


Desc:

Ang tuss vernade/caramiphen ay isang cough suppressant (nagpapatigil sa pag-ubo). Ang phenylpropanolamine ay nagpapaginhawa sa baradong ilong. Ginagamit ang kombinasyon na ito upang gamutin ang mga sintomas na nauugnay sa karaniwang sipon, allergy, hay fever, sinusitis at iba pang mga sakit sa paghinga. ...

Side Effect:

Maaaring makaranas ng ilang side-effect sa mga unang araw ng paggamit habang ang iyong katawan ay nag-a-adjust pa sa gamot na ito, tulad ng: pagkahilo, pag-aantok, sakit ng ulo, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal o kawalan ng tulog. Kung ang alinman sa mga side-effect na ito ay nagpatuloy o nakakaabala, ipagbigay-alam ito sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng mga sumusunod: sakit sa dibdib, mabilis na pulso, pantal sa balat, mataas na presyon ng dugo, panginginig, nerbiyos, at guni-guni. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka ng mga sumusunod: sakit sa bato, sakit sa puso, sakit sa baga (halimbawa: hika, empysema), mataas na presyon ng dugo, overactive thyroid, diabetes, glaucoma, problema sa prostate, pagkalumbay, anumang uri ng allergy. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo ng gamot na ito sa iyong doktor. Dahil ang maliit na antas ng gamot na ito ay humahalo sa gatas ng ina, kumunsulta sa iyong doktor bago magpasuso. ...