Tusso - Gest


Harvard Drug Group Pharmaceutical | Tusso - Gest (Medication)


Desc:

Ang Tusso-Gest/caramiphen at phenylpropanolamine ay ginagamit sa paggamot ng mga sintomas ng karaniwang sipon, allergy, hay fever na kilala bilang allergic rhinitis, sinusitis at iba pang mga sakit na may kaugnayan sa paghinga. Gamitin ang gamot na ito nang eksakto sa direksyon na ibinigay ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Hindi inirerekumenda na dagdagan ang dosage o dalas nang paggamit nito ng wala ang iyong healthcare provider. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng matinding epekto tulad ng mga sumusunod: allergic reaction - nahihirapang huminga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o pantal; sakit sa dibdib, mabilis na pulso, pantal sa balat, mataas na presyon ng dugo, panginginig, kaba, guni-guni. Kung naranasan mo ang alinman sa mga ito kumuha ng tulong medikal. Ang iba pang mga hindi gaanong seryosong epekto na kailangan din ng pangangalagang medikal kung sila ay magpumilit o lumala ay: pagkahilo, antok, sakit ng ulo, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal o kawalan ng tulog. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay allergic dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, sakit sa puso, sakit sa baga tulad ng hika o empysema, mataas na presyon ng dugo, overactive thyroid, diabetes, glaucoma, problema sa prosteyt, o pagkalungkot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gumamit ng Tusso-Gest nang walang payo ng iyong doktor. ...