Urofollitropin - subcutaneous injection


Unknown / Multiple | Urofollitropin - subcutaneous injection (Medication)


Desc:

Ang Urofollitropin ay madas na ginagamit ng babae na may mababang lebel ng FSH at masyadong mataas na antas ng LH. Ang mga babae na may polycystic ovary syndrome ay kadalasan mayrong antas ng hormone agaya nito at ginagamot ng urofollitropin upang maka sunod sa mababang halaga ng FSH. Ang Urofollitropin ay isang uri ng pagkamayabong na medesina ito ay kapareho ng hormon na tinatawag na follicle-stimulating hormone (FSH) ito ay natural na ginagawa ng pituitary gland. Ang FSH ay pangunahing responsable sa pagpapasigla ng paglaki ng ovarian follicle, pati narin ang pagbuo ng itlog, ang mga cells na pumapalibot sa itlog na nag poproduce ng kailangan na hormons para suportahan ang pag dadalang tao, at ang likido palibot sa itlog. Habang lumalaki ang ovarian follicle, tumataas din ang bilang ng hormone estrogen na gawa ng cells sa follicle at pinakawalan sa daluyan ng dugo. Ang Estrogen ay resulta ng endometrium (linya ng uterus) upang palakihin ito bago mangyari ang ovulation. Mas mataas na antas ng dugo ng estrogen ay magbibigay din ng pahiwatig sa hypothalamus at pituitary gland para bumagal ang production at pag pakwala ng FSH. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ay: sakit ng ulo, sakit ng tiyan, pamamaga, pagtatae, pamumula / sakit sa lugar ng pag-iiniksyon, paglambot / sakit ng dibdib, acne, o pagkahilo ay maaaring mangyari. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na nagaganap: pagdurugo sa ari, mga sintomas tulad ng trangkaso (e. G. , Lagnat, panginginig, sakit ng kalamnan, pagkapagod). Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na naganap: kahinaan sa isang bahagi ng katawan, mahinang pagsasalita, pagbabago ng paningin, pananakit ng dibdib, paghinga. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng kundisyon na kilala bilang ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari sa panahon ng therapy at pagkatapos ng paggamot ay hindi na ipagpatuloy. Bihirang, ang seryosong OHSS ay nagdudulot ng likido na biglang bumuo sa tiyan, dibdib, at lugar ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nagkakaroon ka ng mga sumusunod na epekto: matinding sakit o pamamaga sa ibabang bahagi ng tiyan (pelvic) lugar, pagduwal / pagsusuka, biglaang / mabilis na pagtaas ng timbang, pagbabago sa dami ng ihi. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay malamang na hindi, ngunit humingi ng agarang medikal na atensiyon kung nangyari ito. Ang mga simtomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa mga produktong naglalaman ng follicle stimulate hormone (FSH); o sa benzyl na alkohol; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka: iba pang mga problema sa pagkamayabong (hal, pangunahing ovarian o pagkabigo sa testicular), mga problema sa teroydeo o adrenal gland, kanser ng mga reproductive organ (hal, dibdib, matris, ovary), tumor sa utak (hal. , pituitary tumor) abnormal uterus / vaginal dumudugo, ovarian cysts o pinalaki na mga ovary (hindi dahil sa polycystic ovary syndrome). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: pamumuo ng dugo, stroke, ilang mga sakit sa puso (e. G. , Atake sa puso), mga problema sa baga (e. G. , Hika). Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Maaaring mangyari ang maraming panganganak dahil sa paggamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Napakahalaga na suriin ng iyong doktor ang iyong pag-unlad sa mga regular na pagbisita upang matiyak na ang gamot ay gumagana nang maayos at upang suriin ang mga hindi nais na epekto. Malamang na gugustuhin ng iyong doktor na subaybayan ang pag-unlad ng (mga) ovarian follicle sa pamamagitan ng pagsukat sa dami ng estrogen sa iyong daluyan ng dugo at sa pamamagitan ng pagsuri sa laki ng follicle sa pamamagitan ng pagsukat ng dami ng estrogen sa iyong daluyan ng dugo at sa pamamagitan ng pagsuri sa laki ng (mga) follicle na may mga pagsusuri sa ultrasound. ...