Varenicline, Chantix


Pfizer | Varenicline, Chantix (Medication)


Desc:

Ang varenicline ay isang gamot sa bibig na ginagamit upang itaguyod ang pagtigil sa paninigarilyo. Nakikipagkumpitensya ito sa nikotina mula sa mga sigarilyo para sa pagbuklod sa mga taga-tanggap ng nikotina sa utak. Bagaman ang varenicline ay nagpapasigla ng mga taga-tanggap ng nikotina tulad ng nikotina, hinaharangan nito ang mas malakas na pagpapasigla ng nikotina. Samakatuwid, ang mga naninigarilyo ay hindi nakakaranas ng buong epekto ng paninigarilyo habang kumukuha ng varenicline.

...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang masamang epekto ng varenicline ay pagduwal, abala sa pagtulog, paninigas ng dumi, kabag, at pagsusuka. Sakit ng ulo, abnormal na pangarap at kaguluhan sa panlasa din ay madalas na epekto ng varenicline. Ang Varenicline ay hindi nakakahumaling at hindi isang kinokontrol na sangkap; gayunpaman, ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng pagkamayamutin at pagkagambala sa pagtulog kung ang varenicline ay biglang tumigil. Ang varenicline ay maaaring magpalala ng mga sintomas ng pinagbabatayan na sakit sa puso. Ang mga pasyente ay maaaring makaranas ng mga sintomas ng saykayatriko tulad ng mga pagbabago sa pag-uugali, pagkabalisa, nalulumbay na kondisyon, at pag-uugali ng pagpapakamatay sa panahon ng paggamot sa varenicline. Dapat ihinto ng mga pasyente ang pagkuha ng varenicline kung maganap ang mga sintomas ng psychiatric. Ang mga bihirang buhay na nagbabanta sa balat na reaksyon at hypersensitivity na reaksyon ay naiulat.

...

Precaution:

Bago gamitin ang Chantix, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa puso, mga problema sa sirkulasyon, sakit sa bato, o isang kasaysayan ng pagkalumbay o sakit sa isip. Matapos mong itigil ang paninigarilyo, maaaring kailanganing ayusin ang mga dosis ng anumang gamot na iyong ginagamit. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na iyong ginagamit, lalo na ang insulin, mga payat ng dugo, o gamot na hika. Itigil ang paggamit ng Chantix at tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon ka: anumang pagbabago sa kalagayan o pag-uugali, pagkalito, pagkabalisa, pag-atake ng gulat, guni-guni, matinding takot, o kung sa palagay mo ay mapusok, nabalisa, agresibo, hindi mapakali, galit, nalulumbay, nalulumbay (itak) o pisikal), o may pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili. Maaaring mapinsala ng Chantix ang iyong pag-iisip o reaksyon. Maaari ka ring magkaroon ng mga pagbabago sa kondisyon o pag-uugali kapag tumigil ka sa paninigarilyo. Hanggang alam mo kung paano makakaapekto sa iyo ang gamot at ang buong proseso ng pagtigil sa paninigarilyo, mag-ingat kung magmaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging maingat at mag-alerto. ...