Vasocon - A


Novartis | Vasocon - A (Medication)


Desc:

Ang Vasocon A/naphazoline ay isang decongestant at ang antazoline kung saan ay ito’y isang antihistamine. Ang kombinasyon ay ginagamit para guminhawa o mabawasan ang pamumula, makati at pagtutubig ng mga mata na nauugnay sa mga sipon, pamumugto, alerdyi o pangangati ng mata. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay posibleng pansamantalang makagat ang iyong mga mata sa isang minuto o dalawa noong una beses mo na gamitin ito. Kung sakali na nagpapatuloy ang pagdumi o nakakaabala, ipaalam ito sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung sakali na ika’y nagkakaroon ng mga sumusunod: matinding sakit sa mata, sakit ng ulo, pamumula/pangangati/pamamaga sa o paligid ng mga mata, mga problema sa paningin. Kung sakali na napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, nararapat na ipaalalm ito sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung sakali na ika’y mayroong: iba pang mga problema sa mata, altapresyon, diabetes, sakit sa teroydeo, sakit sa puso, hika, mga alerdyi (lalo na sa mga sulfite). Ang paningin ay posibleng maging malabo o hindi matatag sa loob ng ilang minuto pagkatapos maglagay ng mga patak ng mata. Nararapat na mag-ingat kung sakali na ika’y magmamaneho o kung ika’y gumaganap ng mga tungkulin na nangangailangan ng malinaw na paningin. Ang gamot na ito’y dapat gamitin lamang kung sakali na malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis o habang ika’y nagpapasuso ng sanggol. Pagusapan ang mga panganib at benepisyo kasama ang iyong doktor. ...