Vasodilan


Bristol-Myers Squibb | Vasodilan (Medication)


Desc:

Ang Vasodilan/isoxsuprine ay nagpapahinga sa mga ugat at arterya, na ginagawang mas malawak at pinapayagan ang dugo na dumaan sa kanila nang mas madali. Ang mga pagkilos na ito’y posibleng makatulong sa paggamot sa mga sintomas ng mga kundisyon tulad ng kakulangan ng cerebral vaskular (hindi maayos na daloy ng dugo sa iyong utak), arteriosclerosis (tigas ng mga ugat), Raynaud's phenomenon, at iba pang mga kundisyon na kinasasangkutan ng mahinang daloy ng dugo sa mga ugat at ugat. ...

Side Effect:

Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang dito ang: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihira pero malubhang epekto ay nangyari: mabilis/kabog ng tibok ng puso, kahinaan. Ang pagkahilo, pamumula, pagkabalisa sa tiyan, pagduwal, pag-alog, o nerbiyos ay posibleng mangyari habang nagsasaayos ang iyong katawan sa gamot. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o kung ito ay mas lumala pa, dapat ay ipaalam ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na ang bihirang pero napakalubhang epekto’y nangyayari sa iyo: sakit sa dibdib. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mga karamdaman sa pagdurugo, glaucoma, sakit sa puso (kasama ang kamakailang atake sa puso). Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...