Vecuronium bromide - injection


Unknown / Multiple | Vecuronium bromide - injection (Medication)


Desc:

Ginagamit ang gamot na ito para makabuo ng pagpapahinga ng kalamnan habang nasa operasyon at pagtulong sa paghinga (mekanikal na bentilasyon). Ang Vecuronium bromide ay nakatakda para sa isang general anesthesia, para mapadali ang endotracheal intubation at para ito ay magbigay ng pakalmahin ang mga kalamnan sa oras ng operasyon o mekanikal na bentilasyon. Madalas din ang vectoruronium bromide na naisip bilang isang pangpakalma ng mga kalamnan, puwedeng ito’y mas tama na kasama ito sa pankat na isang ahente ng paralisado. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga epekto na puwedeng mangyari ay: ang pamumula sa lugar ng pag-iniksyon. Kung sakali na ito ay magpapatuloy o kung ito ay mas lumala ang epektong ito, ito ay dapat na ipaalam kaagad sa iyong doktor. Dapat ay sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ika’y mayroong anuman sa mga bihirang mangyari pero napaka-lubhang mga epekto: matagal na kahinaan ng kalamnan, pagkahilo, hindi pangkaraniwang mabilis o mabagal na rate ng puso, lagnat. Bihira lamang mangyari ang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, pero dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na ito ay nangyari. Ang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang mga sumusunod: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Importante na ipaalam sa doktor ang iyong medikal na kasaysayan, kabilang ang: anumang mga alerdyi, sakit sa puso, problema sa baga (hal. , Hika, COPD), mga karamdaman sa bato o atay, mga kondisyon sa kalamnan-kalamnan (hal. , Myasthenia gravis, Eaton-Lambert syndrome), electrbalte imbalances (hal. , hypokalemia, hypermagnesemia, hypercalcemia), mga problema sa adrenal gland (hal. , Addison's disease), cancer. Ang isang preservative (benzyl alkohol) na puwedeng matagpuan sa produktong ito o sa likidong ginamit para ihalo ang produktong ito (diluent) ay puwedeng kadalasan na maging dahilan ng mga malubhang problema (kung minsan ay kamatayan), kung ibibigay sa maraming halaga (higit sa 100 mg/kg araw-araw) para isang sanggol sa mga unang buwan ng buhay (neonatal period). Mas malaki rin ang peligro sa mababang mga timbang ng sanggol na sanggol. Kasama sa mga sintomas ang biglaang paghabol, mababang presyon ng dugo, o isang napakabagal na tibok ng puso. Iulat kaagad sa doktor ang mga sintomas na ito kung mangyari ito. Kung maaari, dapat gamitin ang isang preservative-free na produkto kapag tinatrato ang mga neonate. Mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito ang mga bata na 7 linggo hanggang 1 taong gulang. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...