Actemra


Roche | Actemra (Medication)


Desc:

Ang Actemra / tocilizumab ay ginagamit upang gamutin ang katamtaman hanggang sa malubhang rheumatoid arthritis sa mga matatanda. Binabawasan ng Actemra ang mga epekto ng isang sangkap sa katawan na maaaring maging sanhi ng pamamaga. Minsan binibigyan ito ng iba pang mga gamotsa rayuma. Ginagamit din ang Actemra upang gamutin ang systemic juvenile idiopathic arthritis (o or Still's disease) sa mga bata na hindi bababa sa 2 taong gulang. Minsan binibigyan ito ng methotrexate. Ang Tocilizumab ay isang injectable synthetic (gawa ng tao) na protina na nagbubuklod sa interleukin-6 (IL-6) sa katawan at hinaharangan ang mga epekto ng IL-6 sa mga pasyente na may rheumatoid arthritis. Ang pamamaga ay reaksyon ng katawan sa pinsala at isang kinakailangang proseso para sa pagkumpuni ng pinsala. Ang IL-6 ay isang protina na ginagawa ng katawan kapag mayroong pamamaga. Ang IL-6 ay nagtataguyod ng pamamaga at mga palatandaan ng pamamaga, na, sa kaso ng arthritis o rayuma, ay may kasamang lagnat pati na rin ang sakit, lambot, at pamamaga ng mga kasukasuan. Ang hindi napigilang pamamaga ng rheumatoid arthritis sa huli ay humantong sa pagkawasak ng mga kasukasuan. ...

Side Effect:

Ang ilan sa mga pinaka-karaniwang masamang epekto ay ang mga impeksyon sa respiratory tract, sakit ng ulo, alta presyon , at mga pagtaas sa mga pagsubok sa atay na nagmumungkahi ng pinsala sa atay. Mayroon ding mga rehistradong reaksyon ng site na iniksyon (pantal, pamumula, pamamaga, pangangati) ay maaaring mangyari din. Ang paggamit ng Actemra / tocilizumab ay nauugnay sa mga malubhang impeksyon tulad ng tuberculosis, sepsis (bakterya sa dugo) at impeksyon sa fungal. Ang mga indibidwal na may aktibong impeksyon ay hindi dapat gamutin gamit ang Actemra / tocilizumab. Ang Tocilizumab ay maaaring lumala o magdulot ng mga bagong sakit sa sistema ng nerbiyo o nervous system. Sa mga pag-aaral, ang ilang mga pasyente na gumagamit ng tocilizumab ay nagkakaroon ng cancer. Ang iba pang mga epekto ay kinabibilangan ng mga nabawasan na antas ng mga puting selula ng dugo o mga platelet, muling pagsasaaktibo ng impeksyon sa herpes zoster (shingles), at mga reaksyon ng hypersensitivity (allergy). Sa mga pag-aaral, ang gastrointestinal perforation ay sinusunod sa mga pasyente na may diverticulitis. ...

Precaution:

Bago ang paggamot sa Actemra sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka bang tuberculosis, kung ang sinumang sa iyong sambahayan ay may tuberkulosis, o kung kamakailan lamang ay naglakbay ka sa isang lugar kung saan karaniwan ang tuberkulosis. Pagsubok para sa at gamutin ang nakatagong TB bago magsimula ang therapy. Masubaybayan nang mabuti kung ang bagong impeksyon ay bubuo; itigil kung malubha o naaangkop na impeksyon o sepsis ang bubuo. Upang matiyak na ligtas mong magamit ang Actemra, sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka ng iba pang mga kondisyong ito:isang aktibo o kamakailang impeksyon (tulad ng herpes, pneumonia, o impeksyon sa lebadura); mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, ubo, sakit sa katawan, pagtatae, pagbaba ng timbang, masakit na pag-ihi, o pag-ubo ng dugo; bukas na mga sugat o sugat sa balat; sakit sa atay; diverticulitis, ulser sa tiyan, o isang kasaysayan ng pagdurugo ng tiyan o bituka; diyabetis; isang mahina na immune system; mataas na kolesterol; hepatitis B (o kung ikaw ay isang tagadala ng virus); isang sakit sa nerve-muscle tulad ng maraming sclerosis; HIV o AIDS; isang kasaysayan ng cancer; o kung nakatakda kang makatanggap ng anumang mga bakuna. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...