Vexol


Alcon | Vexol (Medication)


Desc:

Ang Vexol/rimexolone ophthalmic ay nasa isang pankat ng mga gamot na tinatawag na corticosteroids. Pinipigilan nito ang mga proseso sa katawan na sanhi ng pamamaga. Samakatuwid, napapababa nito ang pamamaga at sakit ng nagpapaalab na kondisyon. Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin ang pamamaga ng mata na dala ng mga impeksyon, pinsala, operasyon, o iba pang mga kundisyon. ...

Side Effect:

Puwedeng mangyari ang masakit/nasusunog na karamdaman sa mga mata sa loob ng 1 hanggang 2 minuto at ang pansamantalang malabo na paningin kapag inilagay mo na ang gamot na ito. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’ay mananatili o mas lumala pa, nararapat na sabihin agad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang paggamit sa matagal na panahon ng gamot na ito o sa mataas na dosis ay puwedeng maging ugat ng mga malubhang mga problema sa mata (gaya ng mataas na presyon sa loob ng mga mata at cataract). Nararapat na ipaalam ito agad sa iyong doktor kung sakali na anuman sa mga hindi malamang pero malubhang epekto na nangyari: mga problema sa paningin, sakit sa mata. Ang gamot na ito’y puwedeng takpan ang mga palatandaan ng impeksyon sa mata. Puwede ka ring mabigyan ka ng mas malaking peligro na magkaroon ng impeksyon sa mata, lalo na sa matagal na paggamit. Iulat ang anumang bago o lumalalang sintomas tulad ng paglabas ng mata/pamamaga/pamumula, mga problema sa paningin, o walang pagpapabuti ng iyong kasalukuyang kalagayan sa mata. Kailangang ayusin ng iyong doktor ang iyong paggamot. Agad na sabihin sa iyong doktor kung sakali na alinman sa mga hindi malamang pero malubhang epekto ay nangyari sa iyo: sakit ng ulo, pagkahilo. Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

Hindi dapat ihinto ang paggamit ng gamot na ito nang biglaan kung sakali na ginamit mo ito sa loob ng maraming linggo o higit pa. Bago huminto, puwedeng kailanganin mong bawasan ang dosis sa loob ng maraming araw para maiwasan ang mga epekto. Pagusapan ninyo ng iyong doktor kung ang iyong mga sintomas ay nagsisimulang lumala o kung hindi mo nakikita ang anumang pagpapabuti sa iyong kondisyon pagkatapos ng ilang araw. Hindi dapat hawakan ang dropper sa anumang ibabaw, kabilang ang iyong mga mata o kamay. Ang dropper ay sterile. Kung sakali na ito ay nahawahan, puwede itong maging dahilan ng impeksyon sa iyong mata. Maglagay ng light pressure sa sulok sa loob ng iyong mata (malapit sa iyong ilong) pagkatapos ng bawat patak para maiwasan ang likido na maalis ang iyong mga duct ng luha. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...