Vfend


Pfizer | Vfend (Medication)


Desc:

Ang Vfend/voriconazole ay isang antifungal na gamot. Ito ay gumagana sa pagharang ng paglago ng cell wall ng fungal,na nagreresulta sa pagkamatay ng mga fungus. Ang gamot na ito ay ginagamit sa paggamot ng impeksyon dulot ng yeast o ibang uri ng fungus. Maari rin itong gamitin sa paggamot ng mga pasyente na may malalang fungal impeksyon na hindi kaya ng iba pang uri ng paggamot. ...

Side Effect:

Humingi ng tulong medikal pag may emergency, kung ikaw ay mayroon sa alinmang sinyales ng isang alerdyik reaksyon sa VFEND na mga pantal; paghihirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha,labi,dila,o lalamunan. Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroon sa alinmang mga malubhang epekto, biglaang pagbabago ng ugali,mga problema sa pag-iisip,pagsasalita,pananakit sa itaas na bahagi ng tiyan,pangangati,pagkawala ng gana sa pagkain,pangingitim ng ihi,luwad na kulay ng dumi,paninilaw(paninilaw ng balat o mga mata),pag-ihi ng mababa kaysa nakasanayan o hindi talaga,pananakit ng lalamunan,pamamaga ng iyong mukha o dila,pagkasunog sa iyong mga mata,pananakit ng balat,sinundan ng pula o lilang pantal sa balat na kumakalat(lalo na sa mukha o itaas ng katawan) at nagdudulot ng pamamaltos at pagbabalat. Ang hindi gaanong seryosong epekto ng Vfend ay maaaring kabilang ang: mga problema sa paningin tulad ng malabo na paningin ,masyadong sensitibo sa liwanag ang mga mata,lagnat,banayad na pagduduwal,pagsusuka,o pagtatae,sakit ng ulo,o pamamaga ng iyong mga kamay,mga bukong-bukong,o paa. May mga marami pang ibang gamot na nagdudulot ng malubha o pakikipag-ugnay sa gamot na nagbabanta sa buhay kay Vfend. ...

Precaution:

Marami pang mga gamot na maaring maging sanhi ng seryoso o pagbabanta sa buhay sa interaksyon ng gamot sa Vfend.

Ipaalam sa doktor tungkol sa lahat ng reseta at over-the-counter na gamot na iyong ginagamit. Bago inumin ang Vfend,sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong problema sa ritmo ng iyong puso, kawalan ng timbang sa electrolyte,sakit sa atay o bato,o isang kasaysayan sa alerdyi sa ibang antifungal na gamot tulad ng fluconazole,ketoconazole,o itraconazole. Inumin ang gamot na ito para sa buong haba ng oras na inireseta. Ang iyong mga sintomas ay maaaring mapabuti bago ang impeksyon ay ganap na malinis. Ang paglaktaw ng Dosis ay maaaring madagdagan ang iyong panganib ng karagdagang impeksyon na lumalaban sa antibiotics. Ang gamot na ito ay hindi gumagamot sa viral impeksyon tulad ng ang karaniwang sipon o trangkaso. Ang Vfend ay nagdudulot ng problema sa iyong paningin. Kung ikaw ay gumagamit sa gamot na ito ng mahigit sa 28 na araw, maaaring kailangan mong ipasuri ang iyong mga mata. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirekumenda ang paggamit sa gamot na ito ng walang payo sa iyong doktor. ...