Vibramycin


Pfizer | Vibramycin (Medication)


Desc:

Ang Vibramycin/doxycycline ay ginagamit para gamutin ang mga impeksyon na dala ng bakterya. Inumin ang gamot na ito na may kasamang isang basong tubig eksakto gaya ng panuto sa iyo ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyo at iyong tugon sa paggamot. Hindi dapat na dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga epekto ay: mga kaguluhan ng tiyan, tulad ng pagduwal, pagsusuka, pagtatae, hindi pagkatunaw o sakit sa tiyan, pamumula, pamamaga ng tubo ng pagkain (oesophagitis), kahirapan o sakit kapag lumulunok (dysphagia), pagkawala ng gana sa pagkain, pang-amoy ng pag-ring o iba pang ingay sa tainga (ingay sa tainga), nadagdagan ang pagiging sensitibo ng balat sa ilaw ng UV (photosensitivity - tingnan ang seksyon ng babala sa itaas), mga sakit sa kalamnan o kasukasuan, mga kaguluhan sa normal na bilang ng mga cell ng dugo sa dugo (bihirang). Nararapat na kumunsulta sa iyong doktor kung sakali na ika’y nakakaranas ka ng hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo, pagkapagod, pananakit ng lalamunan, lagnat o iba pang mga palatandaan ng impeksyon habang ika’y kumukuha ng gamot na ito, dahil puwede ito ay mga sintomas ng mga problema sa iyong mga selula ng dugo. Mga problema sa atay, kabilang ang paninilaw ng balat, pantal sa balat (bihirang), hepatitis o pagkabigo sa atay (bihirang, pamamaga ng pancreas (pancreatitis - bihirang), dahan-dahang pagtaas ng presyon sa loob ng bungo (benign intracranial hypertension). Bihirang, malubhang mga reaksiyong alerdyi, gaya ng pamamaga ng labi, lalamunan at dila (angioedema), matinding pamamantal sa balat o pagkabigla ng anaphylactic. ...

Precaution:

Ang gamot na ito, para sa ibang tao ay posibleng maging sanhi ng balat na maging mas sensitibo sa sikat ng araw at ilaw ng UV, na nagdudulot ng isang pinalaking reaksyon ng sunburn. Dahil dito nararapat na ong iwasan ang sobrang pagkakabilad sa matinding sikat ng araw, at iwasan ang paggamit ng mga sunbed at sunlamp habang ika’y umiinom ng gamot na ito. Ang antibiotic na ito’y posibleng paminsan-minsan na mapataob ang natural na balanse ng mga micro-organismo sa katawan, na pinapayagan ang mga hindi madaling kapitan sa doxycycline na lumala at maging dahilan ng impeksyon. Puwede itong mangyari sa mga yeast tulad ng Candida, na magreresulta sa impeksyon sa thrush. Habang ika’y gumagamit ng gamot na ito, kung sa palagay mo’y nakabuo ka ng isang bagong impeksyon, dapat kang kumunsulta sa iyong doktor. Ang mga antibiotic na malawak na spectrum ay puwedeng maging sanhi ng pamamaga ng bituka (colitis). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...