Vidarabine - ophthalmic ointment


Pfizer | Vidarabine - ophthalmic ointment (Medication)


Desc:

Ginagamit ang gamot na ito para gamutin ang ilang mga impeksyon sa mata. Para sa pinakamagaling na mga epekto, ang gamot na ito’y dapat gamitin ayon sa panuto. Kadalasan ay itong inilalapat ng 5 beses sa isang araw na mayroong agwat ng 3 oras. Patuloy na gamitin ito para sa buong oras na inireseta. Hindi dapat na ihinto ang pagkuha nito nang walang pag-apruba mula sa iyong doktor. Ang biglaang pagtigil sa gamot na ito’y puwedeng hindi malinis ang impeksyon at posibleng magresulta sa pagbabalik ng impeksyon. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito’y posibleng magparamdam sa iyo ng pansamantalang makagat o masunog ang iyong mga mata sa isang minuto o dalawa pagkatapos ng unang beses na inilapat. Kung sakali na ito’y nagpatuloy ito o kung ito’y naging nakakaabala, dapat ay ipaalam sa iyong doktor. Ang paningin ay posibleng pansamantalang maging malabo o hindi matatag para sa isang panahon pagkatapos maglapat ng pamahid sa mata. Dapat ay mag-ingat kung sakali na ika’y nagmamaneho o gumaganap ng mga tungkulin na nangangailangan ng malinaw na paningin. Ang gamot na ito’y puwedeng gawing sensitibo ang iyong mga mata sa maliwanag na ilaw. Ang pagsusuot ng salaming pang-araw ay makakatulong na mabawasan ang epektong ito. Sabihin ito kaagad sa iyong doktor kung sakali na ika’y nagkakaroon ng: isang pantal sa balat, mga problema sa paningin, pangangati/pagkasunog/pamumula/sakit/pamamaga sa o paligid ng mga mata. Kung sakali na napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, kausapin agad ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. Ang diagnosis ng keratoconjunctivitis dahil sa Herpes simplex virus ay dapat na maitaguyod nang klinikal bago ang pagreseta ng VIRA-A (vidarabine) Ophthalmic Ointment. Ang mga pasyente ay nararapat na paalalahanan na ang VIRA-A (vidarabine) Ophthalmic Ointment, 3%, gaya ng anumang ophthalmic pamahid, ay posibleng gumawa ng isang pansamantalang visual na ulap. Ang Hepatic megalositosis, na nauugnay sa paggamot sa vidarabine, ay natagpuan sa maikli at pangmatagalang pag-aaral. Hindi pa sigurado kung ito’y kumakatawan o hindi ng isang preneoplastic na pagbabago. ...