Vigamox


Alcon | Vigamox (Medication)


Desc:

Ang Vigamox / moxifloxacin ay ipinahiwatig para sa paggamot ng bacterial conjunctivitis na dulot ng mga madaling kapitan ng mga sumusunod na organismo: Corynebacterium species, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus warneri, Streptococcus pneumonia, Streptococcus viridans group, Acinetobacter Iwoffii, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Chlamydia trachomatis. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto ng Vigamox ay: conjunctivitis, nabawasan ang visual acuity, panunuyo ng mata, keralitis, ocular discomfort, ocular hyperemia, ocular pain, ocular pruritus, subconjunctival hemorrhage, ang pagkagisi. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: sakit / pamamanhid / nasusunog / tingling / kahinaan sa anumang bahagi ng katawan, mga pagbabago sa kung paano mo nadarama ang paghawak / sakit / temperatura / posisyon ng katawan / panginginig. Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng isang malubhang kondisyon sa bituka (Clostridium difficile-associate pagtatae) dahil sa isang uri ng lumalaban na bakterya. Huwag gumamit ng mga produktong kontra-pagtatae o mga gamot na narcotic pain kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas dahil ang mga produktong ito ay maaaring magpalala sa kanila. ...

Precaution:

Tulad ng iba pang mga anti-infective, ang matagal na paggamit ay maaaring magresulta sa labis na paglaki ng mga hindi madaling kapitan ng mga organismo, kabilang ang mga fungi. Kung nangyayari ang superinfection, ihinto ang paggamit at magtaguyod ng alternatibong therapy. Dapat payuhan ang mga pasyente na huwag magsuot ng mga contact lens kung mayroon silang mga palatandaan o sintomas ng bacterial conjunctivitis. Ang ilang mga reaksyon ay sinamahan ng pagbagsak ng cardiovascular, pagkawala ng kamalayan, angioedema (kabilang ang laryngeal, pharyngeal o facial edema), hadlang sa daanan ng hangin, dyspnea, urticaria, at pangangati. Kung may reaksiyong alerdyi sa moxifloxacin, itigil ang paggamit ng gamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...