Voltaren - XR


Novartis | Voltaren - XR (Medication)


Desc:

Ang Voltaren / diclofenac ay isang non steroidal anti inflammatory drug (NSAID). Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga sangkap sa katawan na sanhi ng masakit na pamamaga. Iniinom ang Voltaren upang gamutin ang sakit o pamamaga na sanhi ng rheumatoid arthritis, osteoarthritis o ankylosing spondylitis. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang mga epekto ng gamot na ito ay: pamimilipit ng tiyan o sikmura, pagsakit, o di komportable (bahagya hanggang sa katamtaman), pagtatae, pagkahilo, pagka-antok, o lutang na pakiramdam, sakit ng ulo (bahagya hanggang sa katamtaman), heartburn, hindi pagkatunaw ng pagkain, pagduwal, o pagsusuka. Sumangguni sa iyong manggagamot sa lalong madaling panahon kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay nangyari: sakit sa pantog, pagdurugo mula sa mga hiwa o gasgas na mas matagal kaysa sa karaniwan, dumudugong tumbong (may suppositories), dumudugo o bitak-bitak na sugat sa labi, madugo o malabong ihi o anumang problema sa pag-ihi, tulad ng mahirap, mahapdi, o masakit na pag-ihi, mainit na pakiramdam sa lalamunan, dibdib, o tiyan, pagbabago sa kulay ng ihi o amoy, pagkalito, pagiging malilimutin, mental depression, o iba pang kalagayan o mental na pagbabago, pag-ubo o pamamalat, nabawasan ang pandinig, anumang iba pang pagbabago sa pandinig, o pag-ugong o pagbusina sa tainga, kahirapan sa paglunok, pagsakit ng mata, pagkairita, pagkatuyo, pamumula, o pamamaga, madalas na pakiramdam na naiihi. ...

Precaution:

Ang Voltaren ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa puso o sirkulasyon na nagbabanta sa buhay tulad ng atake sa puso o stroke, lalo na kung gagamitin mo ito ng pangmatagalan. Huwag gumamit ng Voltaren bago o pagkatapos ng operasyon sa pag-bypass ng puso (coronary artery bypass graft, o CABG). Tanungin ang iyong tagapangalagang pangkalusugan bago inumin para sa sipon, allergy, o iba pang gamot pang-alis ng masakit na pakiramdam. Ang mga gamot na katulad ng diclofenac ay nilalaman sa maraming kumbinasyon na mga gamot. Ang pagsasama-sama ng ilang mga produkto ay maaaring maging sanhi sa iyo upang makakuha ng labis sa ganitong uri ng gamot. Iwasang uminom ng alak. Maaari nitong dagdagan ang iyong panganib na dumugo ang tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay kumunsulta sa iyong manggagamot bago inumin ang gamot na ito. ...