Azasan


Salix | Azasan (Medication)


Desc:

Ang Azasan/azathioprine ay tinukoy bilang pandagdag para sa pagpipigil ng pagtanggi ng mga renal homotransplantation at upang bawasan ang mga senyales at sintomas ng matinding aktibong rayuma. Ang mga immunosuppressant tulad ng azathioprine ay epektibo sa pagtulong na kontrolin ang mga implamatoryong proseso at kaya naman binabawasan ang pangangailangan ng kronik na isteroyd na paggagamot at ang mga kaugnay na masamang pangyayari. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang naiulat na mga epektong kaugnay ng Azasan ay ang leukopenia at/o trombosaytopenya, mga ikalawang inpeksyon, neoplasya, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, lagnat, mga myalgia, pamamantal ng balat, at hepatotoxicity. ...

Precaution:

Ang kronik na imyusupresyong may kasamang purine antimetabolite ay nagpapataas sa panganib ng neoplasya sa mga tao. Ang mga manggagamot na gumagamit ng gamot na ito ay dapat na pamilyar sa panganib at mutahenikong potensyal sa mga lalaki at babae at sa mga posibleng hematolohikong pagkalason. Ang Azasan ay dapat na ibigay ng maingat kung gagamitin ng kasama ng allopurinol, mga ACE inhibitor, at ibang mga ahenteng nakakaapekto sa myelopoiesis. Ang Azasan ay kontraindikato sa buntis at nagpapasusong babae at mga pasyenteng nagpapakita ng haypersensitibidad sa produktong ito. ...