Xanax


Pfizer | Xanax (Medication)


Desc:

Ang Xanax/alprazolam ay ginawa para sa paggamot ng panic disorder, meron o walang agoraphobia. Ang pagkabalisa na sinabayan ng depresyon ay tinatablan ng Xanax. Ang Xanax ay mabisa para sa pagpapakalma ng anxiety disorder (isang kondisyon na malapit sa APA Diagnostic and Statistical Manual [DSM-III-R] ) o sa dagliang lunas sa mga sintomas ng pagkabalisa o anxiety. Ang paglalarawan sa generalized anxiety disorder ay hindi makabuluhan o labis na pagkabalisa o anxiety at pagkabahala (labis na pangangamba) sa dalawa o higit pang mga kaganapan sa buhay, na tumatagal ng anim na buwan o higit pa, habang ang pasyente ay nangangamba sa mga kaganapang ito nang sobra. ...

Side Effect:

Ang mga hindi pangkaraniwang epekto ng gamot na ito ay: dystonia, pagkairita, hirap sa pagtuon ng pansin, kawalan ng ganang kumain, kawalan memorya o ala-ala, pagkawala ng kooperasyon, pagod, pangingisay, pagtahimik, hindi maintindihang mga salita, atbp. The madalas na mga hinid magandang epekto ay maaaring pagpapatuloy ng epekto ng alprazolam, hal. pagkaantok o pagkahilo. ...

Precaution:

Kapag ang gamutan ay pinahaba, pinapayuhang magsagawa ng regular na blood count, urinalysis, at blood chemistry analysis upang mapanatili ang mabuting pagsasanay sa medisina. Ang Xanax ay hindi gaanong nagdudulot ng pagtaas ng uric acid. Subalit may ibang gamot na hindi rin nagpapataas ng uric acid pero may mga ulat na nagdudulot ang mga ito ng sakit o pinsala sa bato, wala namang naiulat na masamang epekto sa bato ang gamot na Xanax. May mga pag-uulat ng kahibangan o labis na pagkahibang ang epekto ng paggamit ng Xanax sa mga pasyenteng may depresyon. Gaya ng ibang psychotropic na mga gamot, karaniwang pag-iingat sa pag-inom at dami ng gamot ang kinakailangan para sa mga pasyenteng may malubhang depresyon o sa mga taong pinaniniwalaang may plano o motibong magpakamatay. ...