Xolegel


Stiefel Laboratories | Xolegel (Medication)


Desc:

Pinipigilan ng Xolegel/ketoconazole ang pagdami ng fungus sa iyong balat. Ang Xolegel ay ginagamit sa balat (topical) upang gamutin ang kondisyong tinatawag na seborrheic dermatitis. Ang gel ay inilalapat sa balat isang beses, araw-araw, sa loob ng 14 na araw. Ang mga pasyente na may seborrheic dermatitis ay maaaring magkaroon ng tuyo, at malakaliskis na balat sa anit, mukha, tainga, dibdib o itaas na bahagi ng likod. ...

Side Effect:

Ang Xolegel kadalasang nato-tolera ng maayos. Ang Ketoconazole ay maaaring maging sanhi ng pantal, pangangati, pagduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, pagkahilo, pagkapagod, kawalan ng lakas, at mga abnormalidad sa blood count. Bihirang magdulot ang gamot na ito ng malubhang allergic reaction (anaphylaxis). Bihira rin na nai-uugnay ito sa matinding pagkalumbay, pagkawala ng buhok, at mga pangingilabot na sensasyon. Naiulat din ang mga kaso ng liver dysfunction. Kasama sa mga palatandaan ng problema sa atay ang hindi pangkaraniwang pagkapagod, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal at pagsusuka, paninilaw ng balat (jaundice), maitim na ihi, at maputlang dumi. ...

Precaution:

Ang Xolegel ay ginagamit sa kabuuan ng panahon na inireseta ito ng iyong doktor. Ang iyong mga sintomas ay maaaring mawala bago pa magamot ng kabuuan ang impeksyon. Itigil ang paggamit ng Xolegel at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang matinding pagkasunog, pangangati, pamumula, sakit, o oozing kung saan inilapat ang gamot. Ang Xolegel gel ay mabilis magliyab o masunog. Huwag gamitin ito habang ikaw ay naninigarilyo o malapit sa apoy. Huwag gamitin ang gamot na ito sa mga batang may edad na mas mababa sa 12 taong gulang. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...