Zagam


Sanofi-Aventis | Zagam (Medication)


Desc:

Ang Zagam ay isang antibiotic na ginagamit para gamutin ang mga impeksyon sa bakterya, na karaniwang sa daanan ng hangin (baga). Ang Zagam ay ginagamit para sa paggamot ng mga may sapat na gulang (18 taong gulang) na may mga impeksyong dulot ng mga madaling kapitan ng mga itinalagang mikroorganismo: nakuha sa komunidad na pulmonya, matinding bakterya na nagpapalala ng talamak na bronchitis. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng gamot na ito ay: paninigas ng dumi, anorexia, gingivitis, oral moniliasis, stomatitis, sakit sa dila, sakit sa ngipin, gastroenteritis, pagtaas ng gana sa pagkain, ulser sa bibig, utot, pagsusuka, palpitation, electrocardiogram abnormal, altapresyon, tachycardia, sinus bradycardia, PR interval ay pinaikli, angina pectoris, arrhythmia, atrial fibrillation, atrial flutter, complete AV block, first degree AV block, second degree AV block, cardiovascular disorder, pagdurugo, sakit ng ulo na tinatawag na migraine, lagnat, sakit sa dibdib, pangkalahatang sakit, reaksyon sa alerdyi, cellulitis, sakit sa likod, panginginig, pamamanas sa mukha, karamdaman, aksidenteng pinsala, anaphylactoid reaction, impeksyon, mucous membrane disorder, sakit sa leeg, rheumatoid arthritis. ...

Precaution:

Iwasan ang pagsabay ng nga reseta na mga gamot na kilala upang pahabain ang agwat ng QTc tulad ng erythromycin, terfenadine, astemizole, cisapride, pentamidine, tricyclic antidepressants, ilang antipsychotics kasama na ang phenothiazines. Ang sapat na pag-inom ng tubig ng mga pasyente na tumatanggap ng sparfloxacin ay dapat na mapanatili upang maiwasan ang pagbuo ng isang mataas na purong ihi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...