Zalcitabine


Warner Chilcott | Zalcitabine (Medication)


Desc:

Pinipigilan ng Zalcitabine ang pagtitiklop ng Human Immunodeficiency Virus (HIV) sa mga pasyente na may Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) na may nangungunang impeksyon sa HIV. Ang gamot na ito ay hindi lunas at hindi ipinakita upang mabawasan ang dalas ng sakit na nauugnay sa HIV. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga pangkaraniwang epekto ng Zalcitabine ay: sakit sa tiyan, sugat sa bibig, pagtatae, pantal, sakit ng ulo, pagkapagod o lagnat sa mga unang araw habang hindi pa sanay ang iyong katawan sa gamot. Kung mananatili ang mga sintomas na ito, o naging matindi, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Sabihan agad ang iyong doktor kung nakakaranas ka: pagmamanhid /matulis na pakiramdam / pagkasunog /sakit na umuusbong na nararamdaman sa ibabang bahagi ng katawan, matinding sakit sa tiyan o heartburn, pagduduwal, pagsusuka, namamagang lalamunan, pantal sa balat, sakit kapag lumulunok, mabilis o mahirap na paghinga, maitim na ihi, pamumutla ng mga mata o balat, sakit ng kalamnan. Ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa dugo na sanhi ng matinding anemia at pagbawas ng bilang ng selula ng dugo na nangangailangan ng pagsasalin ng dugo. Ang mga pagbabago sa taba ng katawan ay maaaring mangyari habang iniinom mo ang gamot na ito (nadadagdagan ang taba sa itaas ng likod at mga lugar ng tiyan, nabawasan ang taba sa mga braso at binti). Ang sanhi at pangmatagalang epekto ng mga pagbabagong ito ay hindi pa tukoy. Talakayin ang mga panganib at benepisyo ng therapy sa iyong doktor, pati na rin ang posibleng papel ng pag-eehersisyo upang mabawasan ang epekto na ito. Sa hindi malamang kaganapan kung mayroon kang isang reaksyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensyon. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: sakit na pancreatic, peripheral neuropathy (matulis na pakiramdam ng mga kamay o paa), mga problema sa puso, mga problema sa atay, mga problema sa bato, mga pangunahing impeksyon /pinsala /operasyon, paggamit ng alkohol, mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa gamot). Iwasan ang alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...