Zanosar


Pfizer | Zanosar (Medication)


Desc:

Ang Zanosar /streptozocin ay ginagamit sa paggamot ng metastatic islet cell carcinoma ng pancreas. Ang Zanosar ay dapat na maibigay sa ugat ng mabilis na pag-iniksyon o maikli /matagal na pagsalin. Hindi ito aktibo kung iinumin. ...

Side Effect:

Ang Zanosar ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto (Pinsala sa bato, matinding pagduduwal /pagsusuka), na maaaring mangailangan ng pagtigil sa paggamit mo sa gamot na ito. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung napansin mo ang mga sintomas tulad ng hindi pangkaraniwang pagbabawas /pagtigil sa pag-ihi. Bago simulan ang paggamot gamit ang gamot na ito, talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Mayroon ding ilang iba pang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit sa tiyan /sikmura, o pamumula /sakit /pamamaga sa bahagi ng iniksyon ay maaaring lumitaw. Ang pagduduwal at pagsusuka ay maaaring maging matindi. Sa ilang mga kaso, maaaring magreseta ang iyong doktor ng gamot upang maiwasan o maibsan ang pagduduwal at pagsusuka. Ang pagkain ng maraming maliliit na pagkain, hindi pagkain bago ang paggamot, o paglilimita sa aktibidad ay maaaring makatulong na mabawasan ang ilan sa mga epektong ito. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay may malubhang epekto. Gayunpaman, nirereseta ito ng iyong doktor dahil para sa kanya ang pakinabang sa iyo ay mas marami kaysa sa peligro ng epekto ng gamot na ito. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...